Blog o Łuszczycy

Metody leczenia łuszczycy, badania nad łuszczycą, artykuły oraz informacje. Zapraszam do czytania i komentowania.

Blog o Łuszczycy - Metody leczenia łuszczycy, badania nad łuszczycą, artykuły oraz informacje. Zapraszam do czytania i komentowania.

Łuszczyca pomiędzy palcami stóp

Zmiany zlokalizowane pomiędzy palcami stóp, są uważane za stosunkowo rzadki objaw łuszczycy. Częstość występowania zmian tego tpyu, postanowili określić lekarze z uniwersytetu w Jerozolimie. Wyniki ich pracy, można znaleźć w jedym z najnowszych numerów International Journal of Dermatology.

Przebieg badania
Autorzy przeanalizowali dane zbierane od pacjentów z łuszczycą między 2010 a 2013 rokiem. W sumie w badaniu wzięło udział 232 pacjentów z łuszczycą, oraz 190 z atopowym zapaleniem skóry. W grupie kontrolnej było zaś 202 zdrowych uczestników, głównie pracowników oraz wolontariuszy Hadassah Hospital, u których wcześniej nie diagnozowano żadnych problemów skórnych.

Wyniki badania

Badanie wykazało, że zmiany łuszczycowe między palcami stóp występowały zaledwie u 2,6% pacjentów z łuszczycą. Szczególnie narażeni mieli być na nie mężczyźni. Nie znaleziono za to zmian tego typu u osób z grupy kontrolnej, ani wśród pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Trzech z sześciu pacjentów ze zmianami między palcami skarżyło się na świąd stóp. U 4 osób zmiany występowały na obu stopach jednocześnie, natomiast u 2 osób dodatkowo występowały zmiany skórne na dłoniach.

Wnioski

Mimo, że problem jest stosunkowo rzadki, dermatolodzy powinni być świadomi jego istnienia i nie lekceważyć zmian skórnych w obrębie palców stóp. Autorzy zwracają uwagę, że szczególnie podejrzane o związek z łuszczycą są białawe, plackowate zmiany u osób, u których nie potwierdzono zakażeń grzybiczych, lub u których leczenie przeciwgrzybicze nie prowadzi do ustąpienia zmian.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Dieta w łuszczycy – jakie produkty wyeliminować?

Spożywane pokarmy mają niewątpliwy wpływ na stan skóry Łuszczyka. Jak pokazują liczne badania, niektóre produkty mają szczególne znaczenie w diecie łuszczycowej. Poniżej nasze sugestie co do produktów, których spożywanie może pogorszyć stan skóry, a nawet zaostrzyć objawy choroby.

Jakich produktów unikać w diecie łuszczycowej?

Jeżeli przychylimy się do hipotezy, która mówi o „przeciekaniu” jelita czczego, to możliwe jest „podtruwanie” organizmu różnymi toksynami, m.in. alkaloidami z warzyw psiankowatych. Łuszczyk powinien więc w miarę możliwości wyeliminować ze swej diety warzywa tego typu, czyli przede wszystkim:

  • ziemniaki,
  • pomidory,
  • papryki,
  • bakłażany,
  • rodzynek brazylijski.

Warzywa psiankowate zawierają w sobie m.in. solaninę – szkodliwy alkaloid, który może przyczyniać się do powstawania problemów skórnych w tym łuszczycy, najlepiej więc wykluczyć go ze swojego menu.

warzywa łuszczyca

Spożywanie warzyw psiankowatych, może negatywnie wpływać na stan skóry Łuszczyka.

Jakie jeszcze pokarmy, mogą negatywnie wpływać na stan skóry Łuszczyka?

Z diety powinno się także wyeliminować słodycze, oraz czerwone mięso:

  • wieprzowinę,
  • wołowinę,
  • jagnięcinę.

Czerwone mięso jest tłuste, i zawiera nasycone kwasy tłuszczowe, które sprzyjają wielu chorobom. Nasycone kwasy tłuszczowe wpływają także na wysuszenie skóry, a więc pośrednio mogą sprzyjać także nawrotom łuszczycy.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Leczenie biologiczne łuszczycy w Polsce – wywiad z prof. Zygmuntem Adamskim

Poniżej prezentujemy fragment wywiadu z profesorem Zygmuntem Adamskim* na temat leczenia biologicznego łuszczycy oraz jego finansowania w Polsce. 

Na czym polega leczenie biologiczne łuszczycy?

prof. Zygmunt Adamski: Leki biologiczne stosowane są w iniekcjach dożylnych (Infliksymab) lub podskórnych ( Adalimumab, Etanerceot, Ustekinumab) w różnych odstępach czasu. Pacjent u którego chcemy zastosować to leczenie musi być do niego przygotowany. Podczas kwalifikacji do leczenia biologicznego ważny jest staranny dobór pacjentów. Decyzja o włączeniu leczenia wymaga dużej odpowiedzialności ze strony lekarza prowadzącego.
Leczenie biologiczne powoduje szybką poprawę kliniczną, niekiedy nawet po pierwszej dawce leku. Terapia biologiczna powoduje szybkie ustąpienie dolegliwości bólowych stawów.
Wraz z poprawą kliniczną zmian łuszczycowych oraz bólów stawowych, obserwuje się wyraźną poprawę jakości życia chorych. Leczenie stanowi alternatywę dla konwencjonalnej terapii systemowej w przypadku średnio nasilonej i ciężkiej postaci łuszczycy.

leczenie biologiczne łuszczycy

Slajd z prezentacji „Leki biologiczne nadzieją dla polskich chorych na łuszczycę?” przygotowanej przez prof. Andrzeja Kaszubę z Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi.

Co stoi na przeszkodzie, żeby leczyć biologicznie większej liczby pacjentów?
W Polsce zostały stworzone możliwości do leczenia biologicznego chorych na łuszczycę, jednak podstawowym zasadniczym elementem systemu jest wysokość finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiste jest, że lekarze i pacjenci życzyliby sobie, żeby finansowanie programów było jak najwyższe, o to walczymy.
Poprzedni konsultant krajowy do spraw dermatologii – którym był profesor Andrzej Kaszuba – jak i obecny – dr hab. Joanna Maj – zabiegają o jak najlepsze warunki do stosowania leków biologicznych u chorych na łuszczycę. Leki te są bardzo nowoczesne, ale nie są tanie. Dlatego korzystne możliwości refundacyjne, które pozwalają na zastosowanie tych leków u chorych, są niezwykle istotne. Wszystkim nam zależy, aby leki biologiczne były stosowane u jak największej liczby potrzebujących
W Polsce leczenie biologiczne stosowane jest po spełnieniu przez chorych określonych kryteriów w ramach programów lekowych NFZ dla chorych na łuszczycę plackowatą i na łuszczycowe zapalenie stawów, chorzy leczeni są po zakwalifikowaniu ich do programu koordynacyjnego w przypadku łuszczycowego zapalenia stawów wspólnie przez dermatologów i reumatologów.

Czy zgadza się Pan Profesor ze stwierdzeniem „Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, w którym pacjenci z poważnymi chorobami skóry nie mają dostępu do najlepszych metod terapii, uznanych na świecie za standard”?

Nie można stwierdzić , że Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, w których pacjenci z poważnymi chorobami skóry nie mają dostępu do najlepszych metod terapii, uznanych na świecie za standard, gdyż dostęp do terapii biologicznej jest możliwy. Jednak chcielibyśmy aby można leczyć dużo większe grupy potrzebujących chorych.
Trzeba pamiętać, że leczenie biologiczne wymaga określonych przygotowań i wiedzy od lekarzy, aby mogli odpowiednio stosować leki biologiczne które, są w istocie lekami immunopresyjnymi, co może powodować różne konsekwencje w organizmie leczonego.

* profesor Zygmunt Adamski piastuje obecnie funkcję kierownika katedry i kliniki dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, oraz kierownika pracowni mikologii lekarskiej i dermatologii katedry i kliniki dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Czy nowy lek dla osób po przeszczepach okaże się pomocny w walce z łuszczycą?

Polscy badacze pracują nad nowym lekiem dla osób po przeszczepach, który, jak pokazują wstępne badania, może być także pomocny w leczeniu objawów łuszczycy.

Prowadzone badania dotyczą związków będących pochodnymi kwasu mykofenolowego (MPA), które miałyby być substancją czynną nowego leku immunosupresyjnego. Kwas mykofenolowy został zatwierdzony w USA jako lek przeciwko ostremu odrzuceniu przeszczepów m.in. nerki. Obecnie na rynku powszechnie stosowane są dwa preparaty, będące pochodnymi tej substancji. Niestety powodują one także skutki uboczne, w szczególności obniżenie odporności zwiększające podatność na różnego rodzaju infekcje i powstawanie nowotworów.

łuszczyca badania

badania pokażą, czy pochodna leku przeciwko ostremu odrzuceniu przeszczepów, pomoże skutecznie leczyć objawy łuszczycy

Wstępne badania zostały wykonane na kilku liniach nowotworowych wywodzących się z różnych tkanek oraz na prawidłowych komórkach układu immunologicznego zdrowych dawców. Wśród badanych pochodnych, trzy wykazały interesującą aktywność immunosupresyjną, a także wpływ na cytokiny oraz aktywowanie komórek dendrytycznych. Jeżeli więc kolejne etapy weryfikacji potwierdzą właściwości badanych związków, będą mogły mieć one zastosowanie w szeroko pojętej transplantologii, a także w przypadku chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń oraz przede wszystkim łuszczyca.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Łuszczyca może nasilać migrenę?

Według duńskich badaczy, ryzyko migreny rośnie u pacjentów z łuszczycą, w zależności od stopnia nasilenia dolegliwości skórnych.

Niektórzy naukowcy sugerują, że u podłoża łuszczycy oraz migreny mogą leżeć pewne wspólne mechanizmy patofizjologiczne. Poza tym jednak, że w obu tych chorobach istnieje podwyższone ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, nie wiele wiemy o wzajemnych powiązaniach między nimi. Duńscy autorzy, których badania zostały opublikowane w Journal of the American Academy of Dermatology, postanowili sprawdzić, czy istnieje bezpośrednia zależność między chorowaniem na łuszczycę a ryzykiem występowania migreny.

migrena łuszczyca

Ryzyko migreny rośnie u pacjentów z łuszczycą, w zależności od stopnia nasilenia dolegliwości skórnych.

 

Metodologia

Duńscy badacze przeanalizowali dane pochodzące z narodowego rejestru pacjentów. Do badania kwalifikowano osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), leczone między styczniem 1997 a grudniem 2011. W sumie sprawdzono wpisy dotyczące ponad 5 milionów osób. W grupie tej 53 000 chorych miało łuszczycę o łagodnym nasileniu dolegliwości a dodatkowe 6831 pacjentów chorowało na łuszczycę z ciężkimi dolegliwościami; u kolejnych 6000 pacjentów zdiagnozowano także łuszczycowe zapalenie stawów.

Wyniki Badania

Po przeanalizowaniu zebranych danych okazało się, że stosunek współczynników zapadalności dla migreny wynosił odpowiednio 1,37 (95% confidence interval 1,30-1,45); 1,55 (95% confidence interval 1,29-1,86) oraz 1,92 (95% confidence interval 1,65-2,22) w zależności od postaci choroby. Dodatkowe analizy wykazały także, że ryzyko wystąpienia migreny było podwyższone zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Autorzy pracy podkreślają, że łuszczyca wiąże się ze zwiększonym ryzykiem migreny, szczególnie przy cięższym przebiegu choroby dermatologicznej. Z pewnością ciekawe byłyby wyniki dalszych badań wskazujących czy leczenie łuszczycy wpływa na ryzyko migreny oraz analizujących związek między występowaniem migreny u pacjentów z łuszczycą a ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Psychodermatologia w leczeniu łuszczycy

Psychodermatologia jest nową dziedziną wiedzy, która porusza m.in. zagadnienia z zakresu dermatologii i psychologii/psychiatrii.

Według przeprowadzonych badań ok. 30-60% wszystkich pacjentów dermatologicznych zmaga się z problemami natury psychologicznej – wykazują oni tendencje depresyjne, mają stany lękowe. Jak zapewniają specjaliści, jest to zagadnienie bardzo powszechne, które dotyczy wielu osób i nie powinno być ono bagatelizowane i marginalizowane.

Okazuje się, że zły stan skóry może wpływać nie tylko na niewłaściwy sposób postrzegania świata przez pacjenta, ale także na to, jak on sam jest odbierany. Osoby z poważnymi zmianami dermatologicznymi mogą być często odtrącane – nie tylko przez obcych, ale także najbliższych.  Wynika to nie tylko z silnie zakorzenionego przekonania, że choroby dermatologiczne wynikają ze złej higieny, niewłaściwego trybu życia a nawet wykształcenia i pochodzenia, a każda ich postać jest zaraźliwa.

Pacjenci charakteryzujący się poważnymi zmianami, mogą być postrzegani jako inni, obcy, gorsi. Właśnie takie myślenie sprawia, że zamykają się oni w sobie i jeszcze bardziej pogrążają w chorobie. Nie są w stanie samodzielnie egzystować, co często wiąże się z narastaniem poważnych problemów w nawiązywaniu kontaktów (poznawaniu nowych osób, podtrzymywaniu przyjaźni) ale także w codziennym życiu – wielu osobom trudno jest znaleźć pracę, zmienić stanowisko czy awansować. Brakuje im bowiem asertywności i pewności siebie. Boją się także komuś zwierzyć ze swoich kłopotów, aby nie zostać odtrąconym.

W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z psychodermatologiem – psychologiem/psychiatrą specjalizującym się w chorobach dermatologicznych. Specjalista z zakresu psychodermatologii pomaga wszystkim osobom dotkniętym skórnymi problemami. W trakcie spotkań rozmawia on z pacjentem na temat jego trudności, kłopotów – temu, co sprawia mu przykrość, z czym nie może sobie poradzić – i wspólnie z nim szuka, jak najlepszych dla niego rozwiązania. Współpracuje także z rodzinami osób chorych pokazując, że życie z pacjentem dermatologicznym nie musi być postrzegane w negatywnym świetle, jako trwałe cierpienie i udręka.

Psychodermatologia – zakres

Tekst pochodzi ze strony: http://febumed.pl/czym-jest-psychodermatologia/

UWAGA: Już od października w Centrum Leczenia Łuszczycy Febumed, będzie możliwość skorzystania z usług psychodermatologa – m.in. indywidualne konsultacje psychodermatologiczne oraz uczestnictwo w ramach działających grup wsparcia dla osób z przewlekłymi chorobami skóry oraz ich rodzin.

Pełne informacje dostępne pod numerem 22 841 01 12.

 

Łuszczyca u dziecka – poradnik dla rodziców cz.2

Druga część poradnika dla rodziców „łuszczyca u dziecka”. W poradniku znajdziesz informacje m.in. na temat remisji łuszczycy u dziecka, sugerowanej diety dla dzieci chorych, oraz garść porad dla rodziców dzieci z łuszczycą. Zapraszam do czytania i komentowania. 

Remisja łuszczycy u dziecka

Choć łuszczycę uważa się powszechnie za chorobę nieuleczalną, to jednak u dzieci i niemowląt można doprowadzić do długich, nawet wieloletnich okresów remisji – czyli okresów, w których objawy choroby nie występują praktycznie wcale. Długie okresy reemisji u dzieci, można osiągnąć poprzez wyeliminowanie (ograniczenie) z ich otoczenia czynników, które mogą wywoływać objawy choroby. Doktor Michael Tirant, światowej sławy specjalista od łuszczycy uważa, że takimi czynnikami mogą być m.in. stres, zakażenia ogólnoustrojowe, fizyczne uszkodzenia skóry, czy też interakcje między zażywanymi lekami. Wśród czynników, które mają w największej mierze niekorzystny wpływ na stan skóry, są składniki pokarmowe.

Sugerowane zmiany w diecie

Dieta dziecka chorego na łuszczycę, powinna zawierać dużo zielonych warzyw, bogatych w kwas foliowy (sałata, brokuły, szpinak), przy jednoczesnym ograniczaniu warzyw, w których wystęują związki siarki (fasolka, groch). Lepiej także unikać warzyw i owoców, które wywołują produkcję tzw. histaminy, która gdy jest wydzielana w dużych ilościach do tkanki podskórnej powoduje swędzenie, czyli jagód, truskawek, ananasów, pomarańczy, pomidorów. Niekorzystny wpływ na stan skóry ma także cukier – warto pamiętać, że jest on nie tylko w słodyczach, ale także w wielu innych powszechnie dostępnych produktach, m.in. w jogurtach, deserkach i napojach dla najmłodszych. Na liście zalecanych do spożycia produktów są ryby i oleje bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe oraz mięso drobiowe. W przypadku dzieci chorujące na łuszczycę, trzeba także pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu.

Jak jeszcze można pomóc dziecku choremu na łuszczycę?

– Poza leczeniem i odpowiednią dietą ulgę może przynieść także właściwa pielęgnacja skóry i jej nawilżanie, np. poprzez dodawanie do kąpieli odpowiednich olejków. Pozytywne efekty daje również kąpiel z dodatkiem soli z Morza Martwego.

– Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów łuszczycy, które pojawiają się często po infekcjach wirusowych i bakteryjnych pilnuj kalendarza szczepień dziecka, dbaj także o to, by miało zdrowe zęby (próchnica to choroba bakteryjna).

– Dawniej łuszczyca mylona była z trądem, a i dziś można spotkać osoby, które boją się kontaktu z chorymi na łuszczycę. Tymczasem trzeba pamiętać, że łuszczyca nie jest zaraźliwa i zadbać o to, by osoby z otoczenia naszego dziecka miały tego świadomość. Dla malucha czy nastolatka wystarczającym stresem jest sama choroba, a wykluczenie ze środowiska rówieśniczego, wytykanie palcami czy wyśmiewanie z powodu nietypowego wyglądu może spowodować dodatkowo urazy psychiczne. Pomocna w sytuacjach wykluczenia, może być wizyta u tzw. psycho-dermatologa. Edukowanie bliskich i rozmawianie o chorobie z rodziną i otoczeniem dziecka jest więc równie ważne jak eliminowanie objawów choroby.

– Więcej przydatnych informacji znajdziesz w dziale na blogu „łuszczyca u dziecka”.

 Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Łuszczyca u dziecka – poradnik dla rodziców

Pierwsza część poradnika dla rodziców „łuszczyca u dziecka”. Z poradnika dowiedz się m.in. jak rozpoznać pierwsze objawy łuszczycy u dziecka, oraz jak leczyć łuszczycę u dzieci i niemowląt.

Objawy łuszczycy u dzieci

Zmiany łuszczycowe, które pojawiają się u niemowląt i małych dzieci często mogą być mylone są ze zwykłą wysypką, alergią skórną lub pieluszkowym zapaleniem skóry. Objawy łuszczycy u dzieci występują w tych samych miejscach, w których pojawiają się u dorosłych, a więc na głowie, łokciach, kolanach, w pachwinach, ale także na pośladkach, w dole pleców i w okolicy pępka. Najczęściej objawy łuszczycy u dzieci mają postać niewielkich, różowych lub brunatnych grudek, które pokryte są srebrzystobiałą łuską. Po zdrapaniu łuski w jej miejscu dostrzec można niewielkie kropelki krwi – to tak zwana „krwawa rosa”. Opjawom towarzyszy uporczywe swędzenie (świąd), i to właśnie ten objaw powinien zaalarmować rodziców.

łuszczyca-u-dziecka1

Łuszczyca u dziecka – przykładowe objawy

Jak leczyć łuszczycę u dzieci i niemowląt

Jeśli zauważysz u swojego dziecka pierwsze objawy, które mogą wskazywać na łuszczycę, nie podejmuj żadnych działań na własną rękę, lecz skonsultuj się z lekarzem dermatologiem. Tylko specjalista może jednozancznie określić, czy na pewno mamy do czynienia z łuszczycą, a co za tym idzie wybrać najskuteczniejszą metodę leczenia. Łuszczycę u dzieci i niemowląt leczy się przeważnie za pomocą maści złuszczających (np. salicylowa, z mocznikiem), preparatów z dziegciem lub cygnoliną. W cięższych przypadkach stosuje się antybiotyki i leki immunosupresyjne, a u niektórych chorych dobre efekty daje zastosowanie fototerapii, czyli leczenie światłem. W przypadku łagodniejszych objawów można stosować dermokosmetyki (maści, żele, mydła), które są dostępne bez recepty i skutecznie ograniczają stan zapalny skóry.

Już wkrótce druga część poradnika dla rodziców.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Leczenie biologiczne łuszczycy w Polsce – wywiad

W dzisiejszym wpisie chciałbym zaprezentować obszerny fragment wywiadu z profesorem Zygmuntem Adamskim, w którym znajdziecie wiele ciekawych informacji na temat leczenia biologicznego w Polsce. Warto wspomnieć, iż pan profesor Zygmunt Adamski, jest kierownikiem Zakładu Mikologii Lekarskiej i Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i ordynatorem Oddziału Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

(…) Jak wygląda leczenie chorych?

Profesor Zygmunt Adamski: To jest uwarunkowane stanem zaawansowania choroby. W terapii dermatozy zastosowanie mają leki o działaniu miejscowym oraz leki ogólne. W przypadku łuszczycy w postaci mało nasilonej wystarczające są leki zewnętrzne. Należą do nich m.in.: preparaty zawierające kwas salicylowy, dziegcie, cignolina, pochodne witaminy D3, pochodne witaminy A, emolienty. Stosowanie tej terapii jest często uciążliwe dla pacjentów. U chorych ze średnio nasiloną i ciężką postacią choroby zastosowanie mają naświetlania (UVA, UVB), a także leki systemowe (cyklosporyna A, retinoidy, metotreksat). Od kilku lat istnieją nowe możliwości leczenia chorych na łuszczycę – leki biologiczne. Są to preparaty uzyskane w wyniku metod rekombinacji genetycznej. Skuteczność terapeutyczna leków biologicznych wynosi około 80 proc.

Jakie są najważniejsze problemy związane z nowoczesnym leczeniem lekami biologicznymi?

Przed włączeniem leczenia biologicznego istotna jest odpowiednia kwalifikacja chorych. Niezbędne jest wykonanie szerokiego panelu badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Związane jest to z wysokimi kosztami dla oddziału kwalifikującego pacjenta do leczenia biologicznego. Ponadto istnieją duże problemy z pozyskaniem środków na finansowanie tego leczenia w Polsce.

Czy wszyscy chorzy na łuszczycę wymagają leczenia lekami biologicznymi? Ile kosztuje leczenie nimi jednego pacjenta rocznie? A – dla porównania – ile kosztuje leczenie standardowe?

Nie wszyscy chorzy wymagają zastosowania leczenia biologicznego. Do terapii biologicznej kwalifikują się pacjenci ze średnio ciężką i ciężką postacią łuszczycy pospolitej oraz z łuszczycą stawową. Roczny koszt leczenia wynosi ok. 60 tys. złotych. Z kolei roczny koszt leczenia przy użyciu leków standardowych jest prawdopodobnie mniejszy, zależny od rodzaju terapii, jednak żadne dotychczas stosowane terapie łuszczycy nie dają tak dobrych wyników leczenia, szczególnie w terapii długoterminowej, wymaganej u chorych na łuszczycę.

Czy koszyk świadczeń zawiera leki przeciwko łuszczycy?

Niestety, łuszczyca nie jest uznana przez NFZ za chorobę przewlekłą, dlatego koszyk świadczeń nie zawiera leków przeciwko łuszczycy.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Przełom w leczeniu łuszczycy?

Do obiegu został wprowadzony eksperymentalny lek – guselkumab, który jak wynika ze wstępnych badań, lepiej kontroluje przebieg łuszczycy niż obecnie stosowane terapie. W przeprowadzonych doświadczeniach nowy lek okazał się bardziej skuteczny niż najefektywniejsze obecne na rynku leki na łuszczycę.

leczenie łuszczycy

Lek wciąż jest w fazie testów klinicznych, jednak wyniki dotychczasowych badań wydają się wyjątkowo obiecujące.

Do udziału w badaniach nad skutecznością nowego leku zaproszono blisko 300 osób. U każdego z pacjentów porównywano skuteczność guselkumabu z powszechnie wykorzystywanym w terapii łuszczycy adalimumabem. Aż u 86 proc. osób poddanych terapii przy zastosowaniu nowego antybiotyku objawy łuszczycy ustąpiły natychmiastowo. Z kolei w grupie otrzymującej adalimumab odsetek ten wyniósł 58 procent.

– Jako dermatolog jestem wyjątkowo podekscytowany potencjałem guselkumabu i tego co może w przyszłości zdziałać dla pacjentów cierpiących na łuszczycę plackowatą – powiedział dr Kristian Reich jeden z badaczy nowego leku na łuszczycę.

Działanie medykamentu polega na blokowaniu białka interleukiny, które odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Udowodniono, że tego typu blokada znacząco poprawia stan skóry pacjenta z łuszczycą. Lek podawany jest w postaci zastrzyków w różnych odstępach czasowych.

Efektem ubocznym terapii może być zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji płuc oraz wyrostka robaczkowego.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Proszę czekać...

Zapisz się na nasz newsletter!

Wpisz swój adres e-mail oraz imię, i na bieżąco otrzymuj powiadomienia o naszych nowych wpisach!