Badania zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę

Badania zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę
Rate this post

Poniższe wyniki badań własnych opisane zostały w artykule „Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę” do którego dotarłem za pośrednictwem czasopisma Forum Medycyny Rodzinnej (2009). Artykuł autorstwa Anny Neneman i Zygmunta Adamskiego (z Oddziału Chorób Skóry Szpital Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Zakładu Mikologii Lekarskiej i Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) był już cytowany na łamach bloga przy okazji wpisu Łuszczyca a choroby narządów wewnętrznych oraz Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w łuszczycy .

Metodologia

Badania przeprowadzono u 147 pacjentów chorych na łuszczycę, hospitalizowanych na Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Pacjentów podzielono na 4 grupy: chorych z łuszczycą zwyczajną, stawową, krostkową i erytrodermią łuszczycową. W metodach pracy uwzględniono badanie przedmiotowe, podmiotowe, ankietowe chorych na łuszczycę oraz badanie ankietowe dotyczące jakości życia pacjentów z zastosowaniem kwestionariusza DLQI. U chorych na łuszczycę przeprowadzano także badanie konsultacyjne kardiologiczno-internistyczne celem stwierdzenia schorzeń współistniejących. Wykonano badania laboratoryjne (morfologia z rozmazem krwi obwodowej, OB, CRP, badania biochemiczne, lipidogram) i diagnostyczne (EKG).

Wyniki

Stwierdzono, że częstość współistnienia różnych schorzeń u chorych na łuszczycę wynosi: hipercholesterolemia — około 40%, nadciśnienie tętnicze — około 7,68%, choroba niedokrwienna serca — około 8,93%, cukrzyca typu 2 — około 8,03%, zaś cukrzyca typu 1 — około 1,78%.
Stwierdzono też, że częstość współwystępowania nałogów u chorych na łuszczycę wynosi: palenie tytoniu — około 43,75%, a spożywanie alkoholu — około 25,89%.

Ponadto, na podstawie analizy kwestionariusza DLQI wykazano, że łuszczyca znacząco obniża jakość życia chorych. W grupie pacjentów chorych na łuszczycę bez współistniejących schorzeń narządów wewnętrznych uzyskano wynik 11,05 pkt, z kolei w grupie pacjentów z łuszczycą ze współistniejącymi schorzeniami narządów wewnętrznych — 19,3 pkt, w porównaniu z grupą kontrolną — 1,5 pkt. W przyszłości zostanie również przeprowadzona dokładna
analiza statystyczna uzyskanych wyników badań.

Dyskusja

Jak podają autorzy wyniki prowadzonych badań własnych są porównywalne z już wcześniej publikowanymi pracami. W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Filadelfii stwierdzono, że u pacjentów z ciężką postacią łuszczycy nadciśnienie tętnicze towarzyszy w 20% przypadków, otyłość w 20,7%, cukrzyca w 7,1%, hiperlipidemia w 6%. W wyżej wymienionej pracy wykazano również, że występowanie nałogu palenia tytoniu w ciężkich przypadkach łuszczycy wynosi 30,1% . Z kolei Gisondi i wsp. wykazali, że częstość występowania zespołu metabolicznego w przypadku chorych na łuszczycę
wynosi 30,1%. Cohen i wsp. w badaniu ponad 16 000 pacjentów chorych na łuszczycę wykazali, że częstość występowania cukrzycy typu 2 wynosi 13,5%, nadciśnienia tętniczego 27,5%, choroby niedokrwiennej serca 14,2%, otyłości
8,4% .

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *