Badanie: Czynniki upośledzające jakość życia chorych na łuszczycę

Badanie: Czynniki upośledzające jakość życia chorych na łuszczycę
Rate this post

W dzisiejszym wpisie chciałbym zaprezentować sprawozdanie z badań zespołu naukowców z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Aliny Kalinowskiej, Michała Michalaka i Marioli Pawlaczyk. W całości badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nowiny Lekarskie (2008, 77, 3, 195–203), pod tytułem: „ZASTOSOWANIE OCENY JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ”. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (nr 1635/05).

Cel Badania

Celem badania było wyodrębnienie czynników mających największy wpływ na jakość życia chorych na łuszczycę, co wg autorów pozwoliło by na lepszą współpracę lekarza z pacjentem oraz poprawę efektów leczenia.

Metodologia badania

Autorzy przeprowadzili badanie ankietowe mające na celu określenie najbardziej istotnych czynników upośledzających jakość życia chorych na łuszczycę. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 120 chorych na łuszczycę zwyczajną w wieku od 16 do 75 lat. Badani pacjenci byli leczeni w Oddziale Dermatologicznym lub Poradni Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu. Pacjenci wypełniali kwestionariusz oceniający jakość życia u pacjentów z chorobami dermatologicznymi – Wskaźnik Wpływu Dolegliwości Skórnych na Jakość Życia (DLQI), skrócony Inwentarz Depresji Becka (BDI) określający występowanie objawów depresyjnych u chorych ze schorzeniami somatycznymi oraz ankietę zawierającą 10 pytań dotyczących wpływu łuszczycy na poszczególne sfery życia chorego.

blog foto
Pytania autorskiej ankiety utworzonej na potrzeby badania.

Jak zaznaczają autorzy, pytania wykorzystane w ankiecie zostały wybrane spośród innych pytań dotyczących różnych aspektów życia, z uwagi na największą zależność między rodzajem odpowiedzi a poziomem jakości życia czy występowaniem objawów depresyjnych. Następnie porównano za pomocą obliczeń statystycznych zależności pomiędzy rodzajem odpowiedzi chorych a punktacją wskaźnika wpływu dolegliwości skórnych na jakość życia oraz skróconego Inwentarza Depresji Becka.

Wyniki badania opiszę szczegółowo w kolejnym wpisie.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Badanie: Czynniki upośledzające jakość życia chorych na łuszczycę cz. 2

[…] W ostatnim wpisie pisałem o metodologii badania: „ZASTOSOWANIE OCENY JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ”, którego autorami jest zespół naukowców z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Alina Kalinowska, Michał Michalak i Mariola Pawlaczyk. W dzisiejszym wpisie przedstawię wyniki oraz wnioski z badania. […]

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *