Czy zakażenie przewodu pokarmowego wpływa na przebieg łuszczycy?

Czy zakażenie przewodu pokarmowego wpływa na przebieg łuszczycy?
Rate this post

W ostatnim czasie można znaleźć wiele doniesień naukowych, dotyczących wpływu zakażenia przewodu pokarmowego bakterią Helicobacter pylori, na przebieg łuszczycy. Do kolejnych doniesień na ten temat, dotarłem za pośrednictwem  International Journal of Dermatology. W czasopiśmie opublikowano wyniki ciekawego badania przeprowadzonego przez włoskich naukowców, w którym oceniano związek między zakażeniem H. pylori a ciężkością łuszczycy. Artykuł został opublikowany pod tytułem: Helicobacter pylori infection in psoriasis: results of a clinical study and review of the literature.

Metodologia i przebieg badania

W badaniu tym wykorzystano dane dotyczące 210 pacjentów dermatologicznych, oraz 150 osób zdrowych z grupy kontrolnej. U uczestników badania wykonywano urazowe testy oddechowe na początku pracy. U wszystkich chorych z łuszczycą zastosowano jako metodę leczniczą fototerapię a u tych, u których potwierdzono infekcję H. pylori zaplanowano także tygodniową terapię eradykacyjną i ponownie oceniono ich stan kliniczny po 4 tygodniach.

H_pylori łuszczyca
Helicobacter pylori to bakteria, która może prowadzić do występowania wielu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym wrzodów żołądka i dwunastnicy, a nawet raka żołądka. 

 

Wyniki badania

Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich zebranych w trakcie badania informacji okazało się, że częstość występowania zakażenia H. pylori była nieznacznie wyższa wśród osób z łuszczycą (20,27 vs 22%). U pacjentów – nosicieli H. pylori, łuszczyca miała przebiegać jednak w bardziej agresywny sposób – w ocenie PASI otrzymywali oni 17.9 ± 7.1 w porównaniu do 13.7 ± 6.9  w grupie osób z bez zakażenia H. pylori. Dodatkowo, osoby które pomyślnie przeszły eradykację H. pylori odnotowywały również większą poprawę kliniczną łuszczycy.

Wnioski

W cytowanym badaniu nie wykazano, aby zakażenie H. pylori występowało znacząco częściej wśród pacjentów z łuszczycą. Potwierdzono natomiast, że w przypadku współistnienia z tą chorobą, zakażenie H. pylori może negatywnie wpływać na jej przebieg.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Co Łuszczycy wiedzą o swojej chorobie?

Co Łuszczycy wiedzą o swojej chorobie?
Rate this post

W środowisku medycznym nie ma wątpliwości co do tego, iż posiadanie przynajmniej podstawowej wiedzy dotyczącej przechodzonej choroby, może znacząco usprawnić proces leczenia. Duńscy lekarze postanowili więc sprawdzić, na ile pacjenci z łuszczycą są świadomi zagrożeń związanych z ich chorobą. Wyniki ich pracy opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Clinical and Experimental Dermatology.

Metodologia badania

Aby sprawdzić stan świadomości pacjentów zagrożeń związanych z łuszczycą, przeprowadzono badanie testowe w grupie 218 dorosłych chorych. Osoby badanie otrzymały do rozwiązanie kwestionariusz testowy, w którym pytano o m.in. o możliwy przebieg choroby, potencjalne zagrożenia wynikające z zachorowania na łuszczycę oraz choroby współistniejące z łuszczycą. Rozkład wieku przebadanych osób mieścił się w przedziale od 18 do 83 lat, a średnia wieku wynosiła 45,5 roku.

wiedza o łuszczycy
Posiadanie przynajmniej podstawowej wiedzy dotyczącej przechodzonej choroby, może znacząco usprawnić proces leczenia.

Wyniki badania

Po przeanalizowaniu zebranych danych okazało się, że pacjenci są stosunkowo dobrze poinformowani odnośnie samej choroby skórnej – w testach osiągano wyniki od 74,2 do 99,1% prawidłowych odpowiedzi. W przypadku zapalenia stawów odsetek poprawnych odpowiedzi sięgał 88% a depresji – 41,7%.

Niestety, pacjenci wykazali się słabą wiedzą związaną z zagrożeniami miażdżycowo – zakrzepowymi oraz zespołem metabolicznym – odsetek poprawnych odpowiedzi w tym przypadku wynosił tylko 11,9-15,3%.

Warto zauważyć także, że osoby leczone preparatami biologicznymi miały silniejsze poczucie bycia dobrze poinformowanymi w porównaniu do osób leczonych w inny sposób. Lepszy stan wiedzy cechował również chorych, którzy należeli do stowarzyszeń pacjentów. Było to szczególnie widoczne w przypadku wiedzy dotyczącej depresji, nadciśnienia oraz cukrzycy i otyłości.

Wnioski

Wyniki badania pokazały, że Łuszczycy w zdecydowanej większości mają dobrą podstawową wiedzę o swojej chorobie. Chorym brakuje jednak szczegółowych informacji dotyczących m.in. zagrożeń związanych z przebiegiem łuszczycy. Zagadnieniem, które sprawia najwięcej problemów pacjentom, jest ryzyko i prewencja zespół metaboliczny w łuszczycy oraz powikłania czynniki miażdżycowo-zakrzepowe w łuszczycy

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Wpływ celów terapeutycznych na przebieg choroby

Wpływ celów terapeutycznych na przebieg choroby
Rate this post

Wykonane w Niemczech badania (Źródło: Arch Dermatol Res. 2014 Dec 31. Treatment goals in psoriasis routine care. Radtke MA, Reich K, Spehr C, Augustin M.BMC Dermatol. 2014 Dec 24;14(1):1) wykazały, że postawienie pacjentowi jasno określonych celów terapeutycznych, pomaga zarówno w pozytywnych efektach klinicznych jak i w lepszym postrzeganiu procesu choroby.

Metodologia

Zlecone badania przeprowadzono w ponad 200 centrach dermatologicznych. Kwestionariusze wypełniło ponad 1800 pacjentów. Większą grupę stanowili mężczyźni – 54,2%, a kobiety 47,8%. Średni wiek chorego wynosił 52 lata. Natomiast czas trwania choroby wynosił 19 lat. Kwestionariusz badawczy zawierał 8 kluczowych zagadnień, związanych z danymi dotyczącymi choroby oraz sposobu jej leczenia.

Wnioski

Z analizy wyników badania wynika, że u chorych, którym lekarze określili jasno cele lecznicze, subiektywny przebieg choroby oraz satysfakcja z leczenia, były wyższe niż u pozostałych osób zmagających się z chorobą. Osoby zgłaszające lekarzowi na bieżąco swoje postępy, charakteryzowały się lepszym przebiegiem choroby oraz wyższym poziomem zadowolenia z leczenia, a ich dolegliwości nie wydawały im się już tak częste i męczące.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Osoby z umiarkowaną i ciężką odmianą łuszczycy bardziej narażone na nadciśnienie tętnicze

Osoby z umiarkowaną i ciężką odmianą łuszczycy bardziej narażone na nadciśnienie tętnicze
Rate this post

Jak pokazują liczne badania najbardziej powszechną chorobą, która współistnieje z łuszczycą jest nadciśnienie tętnicze. O związku nadciśnienia tętniczego z łuszczycą pisaliśmy już wielokrotnie na łamach naszego bloga, temat ten był poruszany m.in. we wpisach:

– Związek łuszczycy z nadciśnieniem tętniczym?

– Choroby współistniejące z łuszczycą

Pomimo powszechności tego zjawiska, wzajemny efekt obu chorób na ich przebieg pozostaje wciąż nie do końca wyjaśniony. Dotarliśmy jednak do kolejnych badań, które rzucają nieco światła na zależność pomiędzy obiema chorobami. Wyniki cytowanych badań opublikowano w czasopiśmie naukowym JAMA Dermatology.

Wyniki badania oparte są na analizie informacji zgromadzonych w dużej brytyjskiej bazie danych zawierającej wiadomości dotyczące 7,5 miliona osób, spośród, których wyłoniono grupę 8760 chorych z łuszczycą. Każdego z nich następnie sparowano nawet z 10 osobami bez łuszczycy z grupy kontrolnej. W grupie osób z łuszczycą, u 1322 zdiagnozowano także nadciśnienie tętnicze. Niekontrolowane nadciśnienie zdefiniowano jako ciśnienie skurczowe wynoszące co najmniej 140 mmHg lub rozkurczowe 90mmHg. W stopniu łagodnym występowało ono u 51,4% chorych, umiarkowanym u 35,5% a w ciężkim u 13,1%. W porównaniu z grupą kontrolną, chorzy z łuszczycą byli bardziej narażeni na cukrzycę oraz choroby sercowo-naczyniowe. Mieli także częściej palić papierosy i mieć wyższe wartości BMI. U osób tych częściej również stosowano doustne steroidy i cyklosporynę.

Okazało się, że u pacjentów z łuszczycą ograniczoną do 2% powierzchni ciała, iloraz szans niekontrolowanego ciśnienia tętniczego wynosi 0,97 . Co ważne wynik ten utrzymywał się po skorygowaniu o inne czynniki takie jak wiek, płeć, BMI, stosowane leki i choroby współtowarzyszące. Natomiast u osób, u których zmiany łuszczycowe zajmowały 3-10% powierzchni ciała, OR wynosił 1.2 . Ryzyko ma rosnąć jeszcze bardziej, gdy chorzy cierpią na ciężką postać łuszczycy zajmującą ponad 10% powierzchni ciała – OR jest równy 1.48. W toku analiz wykazano także, że pacjenci z łagodną łuszczycą aż 50,6% mieli słabo kontrolowane nadciśnienie tętnicze. W grupie osób z ciężką postacią łuszczycy było to już jednak 59,9% chorych.

Podsumowując: Ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, ma być szczególnie wysokie u osób z łuszczycą o umiarkowanym i dużym nasileniu zmian skórnych, które pokrywają ponad 3% ciała.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Piwonia pomocna w walce z łuszczycą?

Piwonia pomocna w walce z łuszczycą?
Rate this post

Na jednej ze stron WWW o chorobach autoimmunologicznych (do których gro ekspertów zalicza także i łuszczycę), znalazłem artykuł prezentujący ciekawe wyniki badań, dotyczące leczenia łuszczycy za pomocą tzw. glikozydów piwonii. Pomimo braku jednoznacznej odpowiedzi, czy cytowana metoda niekonwencjonalnego leczenia łuszczycy jest rzeczywiście skuteczna, wydaje mi się, że warto zapoznać się z poniższym tekstem.

piwonia łuszczyca
Jak pokazują cytowane badania tzw. „glikozydy piwonii” mogą być skuteczne w leczeniu łuszczycy

 

Dotychczas, przeprowadzono tylko jedną próbę kliniczną na ludziach poświęconą leczeniu łuszczycy za pomocą glikozydów piwonii, której wyniki jednak są obiecujące. 35 osób, które były w okresie remisji poddano obserwacji podczas suplementacji. Przed terapią, pomimo przejściowego ustąpienia objawów choroby, wszyscy pacjenci mieli podniesione poziomy zapalnych cytokin, wskazując na tlący się proces chorobowy. Jednak po suplementacji, nastąpiło znaczne zmniejszenie ich stężenia, świadcząc o skutecznym opanowaniu stanu zapalnego.

Łuszczycowe zapalenie stawów jest rodzajem artretyzmu, które czasami dotyka osoby cierpiące na łuszczycę. Charakteryzuje się podobnymi objawami do reumatoidalnego zapalenia stawów. W 2013 roku przeprowadzono badanie na 19 pacjentach, którzy przez okres 12 tygodni przyjmowali tylko suplement glikozydów piwonii. U sześciu z nich (32%) wykazano co najmniej 25% poprawę jeśli chodzi o ocenę aktywności choroby, a u całej grupy zaobserwowano ciągły spadek liczby prozapalnych komórek oraz cytokin. Jest to pierwsze badanie, które ujawniło tak spektakularne wyniki u pacjentów leczonych jedynie glikozydami piwonii.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Czy infekcje bakteryjne zaostrzają przebieg łuszczycy?

Czy infekcje bakteryjne zaostrzają przebieg łuszczycy?
Rate this post

Najnowsze badania kliniczne skupiają się na wyjaśnieniu założenia, iż infekcje spowodowane przez niektóre ze szczepów bakterii, wpływają bezpośrednio na przebieg łuszczycy i zaostrzają objawy choroby. 

Irańscy naukowcy pochylili się nad związkiem między ciężkością przebiegu łuszczycy a infekcją bakterią H. pylori. Helicobacter pylori to bakteria, która zasiedla powierzchnię komórek nabłonkowych błony śluzowej części przedodźwiernikowej żołądka

Helicobacter pylori w mikroskopie elektronowym
Helicobacter pylori w mikroskopie elektronowym

Celem przeprowadzonego badania, było potwierdzenie lub wykluczenie istnienia związków między infekcją a chorobą skóry. Wyniki opublikowano w artykule pod tytułem Relationship between Helicobacter pylori infection and psoriasis, który ukazał się na łamach magazynu Annals of Saudi Medicine (Ann Saudi Med. 2014 May-Jun;34(3):241-4. doi: 10.5144/0256-4947.2014.241. Azizzadeh M, Nejad ZV, Ghorbani R, Pahlevan D|27.10.2014).

Przebieg badania

W pracy przyjęto model badania kliniczno-kontrolnego, w którym uczestniczyli pacjenci ze szpitala Fatemiye, będącego centrum referencyjnym dla chorób skóry. Łącznie zakwalifikowano 61 osób chorujących na łuszczycę oraz 61 zdrowych osób dorosłych stanowiących grupę kontrolną. U wszystkich uczestników wykonano badania serologiczne potwierdzające zakażenie H. pylori. Wykazały one, że spośród pacjentów z łuszczycą 16,4% (10 osób) miało dodatnie wyniki badań laboratoryjnych. Natomiast w grupie kontrolnej pozytywne wyniki wystąpiły u 13% uczestników (8 osób).

Wyniki badania

Istniejąca między obiema grupami różnica nie była jednak znacząca statystycznie. Na tej podstawie naukowcy podkreślają, że wyniki ich badania nie potwierdziły ani istnienia zależności między występowaniem łuszczycy a poziomem IgG anty H. pylori, ani między ciężkością przebiegu tej choroby. Autorzy jednocześnie sugerują, że aby w pełni wyjaśnić rolę zakażenia H. pylori w przebiegu łuszczycy potrzebne są dodatkowe badania.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

„Łuszczyca – wnętrze widziane okiem dermatologa” wnioski z konferencji

„Łuszczyca – wnętrze widziane okiem dermatologa” wnioski z konferencji
Rate this post

W dniach 18-20.09.2014 w Olsztynie odbyła się ciekawa III Konferencja Łuszczycowa pt. „Łuszczyca – wnętrze widziane okiem dermatologa”.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 dermatologów z Polski, oraz zaproszeni prelegenci z Niemiec. Wśród organizatorów znaleźli się: Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie. Na konferencji poruszane były m.in. kwestie związane z genetyką i immunologią łuszczycy, problemy związane z mniej typowymi postaciami klinicznymi choroby.

1

Biorący udział w konferencji lekarze dermatolodzy, przedstawili kilka ciekawych wniosków i spostrzeżeń m.in.:

  • w Polsce wzrasta wykrywalność łuszczycy. Coraz więcej ludzi chce wyglądać dobrze i idzie do lekarza, by pozbyć się defektów skóry – tłumaczy dr Aneta Szczerkowska-Dobosz z Akademii Medycznej w Gdańsku.
  • Lekarze rodzinni nie zawsze potrafią łuszczycę rozpoznać i leczyć. Prof. Waldemar Placek w rozmowie z PAP przyznał, że trafiają się pacjenci z łuszczycą, którym lekarze serwują nieodpowiednie leki, np. maści sterydowe, czy sterydowe z antybiotykami; są lekarze, którzy łuszczycę próbują leczyć lekami przeciwgrzybicznymi.
  • Grono ludzi, które cierpi na ostrzejsze formy łuszczycy, trafia często do szpitali. Takim pacjentom choroba może zaatakować np. stawy czy ścięgna i prowadzić do kalectwa. Leczenie najcięższych postaci łuszczycy kosztuje ok. 60 tys. zł rocznie i nie zawsze jest refundowane przez NFZ. Z tego powodu, jak przyznał PAP prof. Placek, kilkadziesiąt osób w Polsce przebywa na rentach chorobowych.
  • Wkrótce skuteczność leczenia łuszczycy znacznie wzrośnie. Dr hab. Adam Reich w swoim wystąpieniu na konferencji przedstawił wyniki najnowszych badań klinicznych dotyczących leków biologicznych. Zdaniem Reicha leki te powinny trafić na polski rynek w przyszłym roku i znacznie poprawią skuteczność leczenia łuszczycy.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Wiek łuszczyka a efekty leczenia

Wiek łuszczyka a efekty leczenia
Rate this post

Z uwagi na wciąż rosnącą liczbę osób w przedziale wiekowym po 65 roku życia, oraz większą podatność takich osób na występowanie efektów niepożądanych terapii, warto zastanowić się w jaki sposób skutecznie leczyć starszych pacjentów z łuszczycą ?

Na powyższe pytanie postanowili odpowiedzieć Hiszpańscy naukowcy. Wyniki swoich obserwacyjnych badań przedstawili na łamach Journal of European Academy of Dermatology and Venereology.

wiek a łuszczyca
Jak wiek wpływa na efekty uboczne terapii, oraz skuteczność leczenia łuszczycy?

Metodologia badania

Hiszpańscy lekarze kwalifikowali do badania 1793 osoby chorujące na łuszczycę, których dane były zgromadzone w rejestrze Biobadaderm. Uczestników leczonych w sposób systemowy podzielono na dwie grupy:

  • osoby po 65 roku życia – 175 (9,8%)
  • osoby młodsze – pozostali

W toku badania porównano ilość odnotowanych objawów niepożądanych oraz ich ciężkość i ryzyko wystąpienia w obu grupach.

Wyniki badania

– Ogólny odsetek zdarzeń niepożądanych nie był znacząco wyższy u osób starszych. Poważne objawy niepożądane występowały natomiast nieco częściej w tej grupie.

– Mniej objawów niepożądanych występowało u pacjentów otrzymujących leki biologiczne w porównaniu do klasycznej terapii.

– Wykazano także, że wiek nie wpływał znacząco na efekt terapeutyczny.

Wnioski z badania

Wyniki badania potwierdziły, że poważne zdarzenia niepożądane występują częściej u osób starszych. Z drugiej jednak strony może być to związane z innymi czynnikami niż prowadzone leczenie łuszczycy. Według autorów pracy, stosowanie leków biologicznych miało wiązać się z niższym ryzykiem zdarzeń niepożądanych, a co ważne, w tej kwestii nie zostały odnotowane znaczące różnice w obu grupach wiekowych.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Negatywny wpływ palenia papierosów na leczenie łuszczycy?

Negatywny wpływ palenia papierosów na leczenie łuszczycy?
Rate this post

Temat negatywnego wpływu używek (w tym palenia tytoniu) na przebieg i leczenie łuszczycy był na naszym blogu poruszany już wiele razy – m.in. we wpisach: Inne czynniki wywołujące łuszczycę oraz Styl życia a łuszczyca . Bez wątpienia większość Łuszczyków na własnym przykładzie mogła się nie raz przekonać, że palenie rzeczywiście źle wpływa na stan ich choroby. Osobiste obserwacje zdają się potwierdzać najnowsze badania, które dotyczą bezpośredniego wpływu palenia papierosów na leczenie łuszczycy. Czy jednak palenie zawsze niesie ze sobą negatywne skutki?

palenie a łuszczyca

Badanie

W pracy zatytułowanej: „Impact of smoking on response to systemic treatment in patients with psoriasis: a retrospective case-control study” autorzy pochylają się nad wpływem palenia papierosów na systemowe leczenie łuszczycy. Celem badania było porównanie odpowiedzi na taką terapię wśród palaczy i osób nie palących z towarzyszącym. Irlandzcy lekarze przygotowali retrospektywną analizę efektów terapii pacjentów z obu grup, którzy byli leczeni w ich klinice. Łącznie zakwalifikowano 66 chorych (46 nie-palących i 20 palaczy) a efekty leczenia były oceniane po 6-13 miesiącach.

Wyniki

W toku analiz okazało się jednak, że wyniki osiągane w obu grupach nie różniły się znacząco. Co ciekawe, lepsze efekty leczenia cechowały osoby, które paliły mniej niż 10 papierosów dziennie w porównaniu do chorych, którzy palili więcej. Sami autorzy podkreślają jednak, że słabą stroną badania była niewielka liczba jego uczestników. Z pewnością wartościowe byłyby natomiast wyniki prospektywnych analiz badających wpływ palenia tytoniu na efekty leczenia systemowego łuszczycy.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Dla Łuszczyka „sport to zdrowie”!

Dla Łuszczyka „sport to zdrowie”!
Rate this post

„Sport to zdrowie” – to popularne powiedzenie bez wątpienia odnosi się także do osób chorujących na łuszczycę – zdają się to potwierdzać najnowsze wyniki badań włoskich naukowców. W artykule „Psoriasis and sport: a new ally?” opublikowanym na łamach czasopisma „J Eur Acad Dermatol Venereol” znajdziemy wyniki badań, które jednoznacznie świadczą o tym, iż sport może pozytywnie wpływać zarówno na stan somatyczny pacjentów chorujących na łuszczycę, jak również na ich stan psychiczny.

Bez wątpienia dla Łuszczyka "sport to zdrowie"!
Bez wątpienia dla Łuszczyka „sport to zdrowie”!

Przebieg badania

W opisywanym badaniu wzięło udział ponad 400 uczestników uprawiających sport i 489 osób z grupy kontrolnej, a także osoby chorujące na łuszczycę. Respondenci, którzy na potrzeby badania wypełniali specjalnie przygotowane kwestionariusze zostali dodatkowo przebadani przez lekarzy specjalistów.

Wyniki badania

Okazało się, że łuszczyca występowała zdecydowanie częściej u osób z grupy kontrolnej niż w grupie sportowej, podczas gdy pozytywna historia rodzinna dotycząca tej choroby występowała podobnie często w obu grupach. Ilość osób uprawiających sport była znacząco niższa w przypadku osób chorujących na łuszczycę niż wśród osób z grupy kontrolnej. Spośród pacjentów uprawiających sport, 35 osób (z 44) zgłaszało, że ćwiczenia pozytywnie wpływały na przebieg choroby. Pozostałe 11 osób nie podkreślało jednak żadnego wpływu wysiłku fizycznego na chorobę. Co ciekawe, aż 23,75% pacjentów z łuszczycą relacjonowało, że zanim pojawiły się objawy tej choroby, regularnie uprawiało sport a zachorowanie zmusiło ich do ograniczenia ćwiczeń.

Wnioski

Wyniki badania sugerują, że regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych może zmniejszać ryzyko wystąpienia łuszczycy oraz mieć pozytywny wpływ na jej przebieg. Ma on wynikać nie tylko ze złagodzenia lub ograniczenia częstości zagrożeń sercowo-naczyniowych i metabolicznych, ale także ma wiązać się z dobrymi efektami psycho-socjalnymi.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów