Czy infekcje bakteryjne zaostrzają przebieg łuszczycy?

Czy infekcje bakteryjne zaostrzają przebieg łuszczycy?
Rate this post

Najnowsze badania kliniczne skupiają się na wyjaśnieniu założenia, iż infekcje spowodowane przez niektóre ze szczepów bakterii, wpływają bezpośrednio na przebieg łuszczycy i zaostrzają objawy choroby. 

Irańscy naukowcy pochylili się nad związkiem między ciężkością przebiegu łuszczycy a infekcją bakterią H. pylori. Helicobacter pylori to bakteria, która zasiedla powierzchnię komórek nabłonkowych błony śluzowej części przedodźwiernikowej żołądka

Helicobacter pylori w mikroskopie elektronowym
Helicobacter pylori w mikroskopie elektronowym

Celem przeprowadzonego badania, było potwierdzenie lub wykluczenie istnienia związków między infekcją a chorobą skóry. Wyniki opublikowano w artykule pod tytułem Relationship between Helicobacter pylori infection and psoriasis, który ukazał się na łamach magazynu Annals of Saudi Medicine (Ann Saudi Med. 2014 May-Jun;34(3):241-4. doi: 10.5144/0256-4947.2014.241. Azizzadeh M, Nejad ZV, Ghorbani R, Pahlevan D|27.10.2014).

Przebieg badania

W pracy przyjęto model badania kliniczno-kontrolnego, w którym uczestniczyli pacjenci ze szpitala Fatemiye, będącego centrum referencyjnym dla chorób skóry. Łącznie zakwalifikowano 61 osób chorujących na łuszczycę oraz 61 zdrowych osób dorosłych stanowiących grupę kontrolną. U wszystkich uczestników wykonano badania serologiczne potwierdzające zakażenie H. pylori. Wykazały one, że spośród pacjentów z łuszczycą 16,4% (10 osób) miało dodatnie wyniki badań laboratoryjnych. Natomiast w grupie kontrolnej pozytywne wyniki wystąpiły u 13% uczestników (8 osób).

Wyniki badania

Istniejąca między obiema grupami różnica nie była jednak znacząca statystycznie. Na tej podstawie naukowcy podkreślają, że wyniki ich badania nie potwierdziły ani istnienia zależności między występowaniem łuszczycy a poziomem IgG anty H. pylori, ani między ciężkością przebiegu tej choroby. Autorzy jednocześnie sugerują, że aby w pełni wyjaśnić rolę zakażenia H. pylori w przebiegu łuszczycy potrzebne są dodatkowe badania.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

„Łuszczyca – wnętrze widziane okiem dermatologa” wnioski z konferencji

„Łuszczyca – wnętrze widziane okiem dermatologa” wnioski z konferencji
Rate this post

W dniach 18-20.09.2014 w Olsztynie odbyła się ciekawa III Konferencja Łuszczycowa pt. „Łuszczyca – wnętrze widziane okiem dermatologa”.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 dermatologów z Polski, oraz zaproszeni prelegenci z Niemiec. Wśród organizatorów znaleźli się: Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie. Na konferencji poruszane były m.in. kwestie związane z genetyką i immunologią łuszczycy, problemy związane z mniej typowymi postaciami klinicznymi choroby.

1

Biorący udział w konferencji lekarze dermatolodzy, przedstawili kilka ciekawych wniosków i spostrzeżeń m.in.:

  • w Polsce wzrasta wykrywalność łuszczycy. Coraz więcej ludzi chce wyglądać dobrze i idzie do lekarza, by pozbyć się defektów skóry – tłumaczy dr Aneta Szczerkowska-Dobosz z Akademii Medycznej w Gdańsku.
  • Lekarze rodzinni nie zawsze potrafią łuszczycę rozpoznać i leczyć. Prof. Waldemar Placek w rozmowie z PAP przyznał, że trafiają się pacjenci z łuszczycą, którym lekarze serwują nieodpowiednie leki, np. maści sterydowe, czy sterydowe z antybiotykami; są lekarze, którzy łuszczycę próbują leczyć lekami przeciwgrzybicznymi.
  • Grono ludzi, które cierpi na ostrzejsze formy łuszczycy, trafia często do szpitali. Takim pacjentom choroba może zaatakować np. stawy czy ścięgna i prowadzić do kalectwa. Leczenie najcięższych postaci łuszczycy kosztuje ok. 60 tys. zł rocznie i nie zawsze jest refundowane przez NFZ. Z tego powodu, jak przyznał PAP prof. Placek, kilkadziesiąt osób w Polsce przebywa na rentach chorobowych.
  • Wkrótce skuteczność leczenia łuszczycy znacznie wzrośnie. Dr hab. Adam Reich w swoim wystąpieniu na konferencji przedstawił wyniki najnowszych badań klinicznych dotyczących leków biologicznych. Zdaniem Reicha leki te powinny trafić na polski rynek w przyszłym roku i znacznie poprawią skuteczność leczenia łuszczycy.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Wiek łuszczyka a efekty leczenia

Wiek łuszczyka a efekty leczenia
Rate this post

Z uwagi na wciąż rosnącą liczbę osób w przedziale wiekowym po 65 roku życia, oraz większą podatność takich osób na występowanie efektów niepożądanych terapii, warto zastanowić się w jaki sposób skutecznie leczyć starszych pacjentów z łuszczycą ?

Na powyższe pytanie postanowili odpowiedzieć Hiszpańscy naukowcy. Wyniki swoich obserwacyjnych badań przedstawili na łamach Journal of European Academy of Dermatology and Venereology.

wiek a łuszczyca
Jak wiek wpływa na efekty uboczne terapii, oraz skuteczność leczenia łuszczycy?

Metodologia badania

Hiszpańscy lekarze kwalifikowali do badania 1793 osoby chorujące na łuszczycę, których dane były zgromadzone w rejestrze Biobadaderm. Uczestników leczonych w sposób systemowy podzielono na dwie grupy:

  • osoby po 65 roku życia – 175 (9,8%)
  • osoby młodsze – pozostali

W toku badania porównano ilość odnotowanych objawów niepożądanych oraz ich ciężkość i ryzyko wystąpienia w obu grupach.

Wyniki badania

– Ogólny odsetek zdarzeń niepożądanych nie był znacząco wyższy u osób starszych. Poważne objawy niepożądane występowały natomiast nieco częściej w tej grupie.

– Mniej objawów niepożądanych występowało u pacjentów otrzymujących leki biologiczne w porównaniu do klasycznej terapii.

– Wykazano także, że wiek nie wpływał znacząco na efekt terapeutyczny.

Wnioski z badania

Wyniki badania potwierdziły, że poważne zdarzenia niepożądane występują częściej u osób starszych. Z drugiej jednak strony może być to związane z innymi czynnikami niż prowadzone leczenie łuszczycy. Według autorów pracy, stosowanie leków biologicznych miało wiązać się z niższym ryzykiem zdarzeń niepożądanych, a co ważne, w tej kwestii nie zostały odnotowane znaczące różnice w obu grupach wiekowych.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Negatywny wpływ palenia papierosów na leczenie łuszczycy?

Negatywny wpływ palenia papierosów na leczenie łuszczycy?
Rate this post

Temat negatywnego wpływu używek (w tym palenia tytoniu) na przebieg i leczenie łuszczycy był na naszym blogu poruszany już wiele razy – m.in. we wpisach: Inne czynniki wywołujące łuszczycę oraz Styl życia a łuszczyca . Bez wątpienia większość Łuszczyków na własnym przykładzie mogła się nie raz przekonać, że palenie rzeczywiście źle wpływa na stan ich choroby. Osobiste obserwacje zdają się potwierdzać najnowsze badania, które dotyczą bezpośredniego wpływu palenia papierosów na leczenie łuszczycy. Czy jednak palenie zawsze niesie ze sobą negatywne skutki?

palenie a łuszczyca

Badanie

W pracy zatytułowanej: „Impact of smoking on response to systemic treatment in patients with psoriasis: a retrospective case-control study” autorzy pochylają się nad wpływem palenia papierosów na systemowe leczenie łuszczycy. Celem badania było porównanie odpowiedzi na taką terapię wśród palaczy i osób nie palących z towarzyszącym. Irlandzcy lekarze przygotowali retrospektywną analizę efektów terapii pacjentów z obu grup, którzy byli leczeni w ich klinice. Łącznie zakwalifikowano 66 chorych (46 nie-palących i 20 palaczy) a efekty leczenia były oceniane po 6-13 miesiącach.

Wyniki

W toku analiz okazało się jednak, że wyniki osiągane w obu grupach nie różniły się znacząco. Co ciekawe, lepsze efekty leczenia cechowały osoby, które paliły mniej niż 10 papierosów dziennie w porównaniu do chorych, którzy palili więcej. Sami autorzy podkreślają jednak, że słabą stroną badania była niewielka liczba jego uczestników. Z pewnością wartościowe byłyby natomiast wyniki prospektywnych analiz badających wpływ palenia tytoniu na efekty leczenia systemowego łuszczycy.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Dla Łuszczyka „sport to zdrowie”!

Dla Łuszczyka „sport to zdrowie”!
Rate this post

„Sport to zdrowie” – to popularne powiedzenie bez wątpienia odnosi się także do osób chorujących na łuszczycę – zdają się to potwierdzać najnowsze wyniki badań włoskich naukowców. W artykule „Psoriasis and sport: a new ally?” opublikowanym na łamach czasopisma „J Eur Acad Dermatol Venereol” znajdziemy wyniki badań, które jednoznacznie świadczą o tym, iż sport może pozytywnie wpływać zarówno na stan somatyczny pacjentów chorujących na łuszczycę, jak również na ich stan psychiczny.

Bez wątpienia dla Łuszczyka "sport to zdrowie"!
Bez wątpienia dla Łuszczyka „sport to zdrowie”!

Przebieg badania

W opisywanym badaniu wzięło udział ponad 400 uczestników uprawiających sport i 489 osób z grupy kontrolnej, a także osoby chorujące na łuszczycę. Respondenci, którzy na potrzeby badania wypełniali specjalnie przygotowane kwestionariusze zostali dodatkowo przebadani przez lekarzy specjalistów.

Wyniki badania

Okazało się, że łuszczyca występowała zdecydowanie częściej u osób z grupy kontrolnej niż w grupie sportowej, podczas gdy pozytywna historia rodzinna dotycząca tej choroby występowała podobnie często w obu grupach. Ilość osób uprawiających sport była znacząco niższa w przypadku osób chorujących na łuszczycę niż wśród osób z grupy kontrolnej. Spośród pacjentów uprawiających sport, 35 osób (z 44) zgłaszało, że ćwiczenia pozytywnie wpływały na przebieg choroby. Pozostałe 11 osób nie podkreślało jednak żadnego wpływu wysiłku fizycznego na chorobę. Co ciekawe, aż 23,75% pacjentów z łuszczycą relacjonowało, że zanim pojawiły się objawy tej choroby, regularnie uprawiało sport a zachorowanie zmusiło ich do ograniczenia ćwiczeń.

Wnioski

Wyniki badania sugerują, że regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych może zmniejszać ryzyko wystąpienia łuszczycy oraz mieć pozytywny wpływ na jej przebieg. Ma on wynikać nie tylko ze złagodzenia lub ograniczenia częstości zagrożeń sercowo-naczyniowych i metabolicznych, ale także ma wiązać się z dobrymi efektami psycho-socjalnymi.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Lakier do paznokci skuteczny w leczeniu zmian łuszczycowych?

Lakier do paznokci skuteczny w leczeniu zmian łuszczycowych?
Rate this post

Łuszczyca paznokci może występować aż u 50% pacjentów chorujących na łuszczycę. Zmiany zlokalizowane na paznokciach mogą znacznie obniżyć komfort życia pacjentów, dlatego ich leczenie stanowi bez wątpienia ważny aspekt terapii. Jak pokazują opublikowane niedawno badania, wkrótce możemy mieć dostęp do nowego, a przede wszystkim skutecznego narzędzia do walki o estetyczne paznokcie u Łuszczyków.

Jedną z ostatnio testowanych metod leczniczych jest specjalny lakier do paznokci, który ma wzmacniać strukturę paznokcia. Badanie, którego celem było określenie skuteczności oraz tolerancji lakieru wzmacniającego strukturę paznokcia, opublikowano na łamach czasopisma Clinical, cosmetic and investigational dermatology.

lakier do paznokci dla łuszczyka
Czy leczniczy lakier raz na zawsze rozwiąże problem łuszczycy paznokci? Wyniki badań są obiecujące.

Testowany produkt był aplikowany na wszystkie paznokcie codziennie przez 24 tygodnie. Wyniki były zaś oceniane za pomocą wskaźnika NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index). Po zaplanowanych 24 tygodniach okazało się, że proponowany lakier wykazywał znacznie wyższą skuteczność niż placebo. Jego wyraźnie lepsze działanie było już obserwowane po 16 tygodniach terapii. Co więcej, analizy wykazały także, że wg zmian wskaźnika NAPSI, do znaczącej klinicznej poprawy dochodziło już po 12 tygodniach w porównaniu do efektów leczenia po 8 tygodniach terapii.

Wyniki opisanej próby klinicznej potwierdziły, że nowy lakier może skuteczną i dobrze tolerowaną opcję terapeutyczną, która może poprawić dystrofię paznokci u pacjentów chorujących na łuszczycę.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Związek między łuszczycą a cukrzycą potwierdzony

Związek między łuszczycą a cukrzycą potwierdzony
Rate this post

Wielokrotnie obserwowany przez naukowców związek między łuszczycą, a zwiększonym ryzykiem zachorowań na tzw. zespół metaboliczny (za Wikipedia: zbiór wzajemnie powiązanych czynników zwiększających istotnie ryzyko rozwoju miażdżycy i cukrzycy typu 2 oraz ich powikłań naczyniowych), do tej pory wciąż pozostawał  niejasny.

Wyniki podejmowanych na ten temat badań, pozostawały w dużej mierze niejednoznaczne. Przyczyną owych niejasności, mogły być błędy natury metodologicznej: wielu z prac opierano się na pacjentach szpitalnych chorujących na łuszczycę albo na danych z baz ubezpieczenia zdrowotnego, a dodatkowo często używano w nich tylko jednej metody porównawczej.

Za rzetelne wyjaśnienie związku między łuszczycą a zespołem metabolicznym zabrali się wreszcie duńscy naukowcy. W swojej pracy (opublikowanej na łamach Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology) opisują badania, w którym uczestniczyli pacjenci zarówno ze szpitala, jak i z ogólnej populacji.

Przebieg badania

Aby wyeliminować błędy natury metodologicznej, naukowcy oprócz powszechnie stosowanej do tej pory „samodiagnozy” pacjentów, postanowili zastosować także badanie lekarskie oraz szczegółowe badania laboratoryjne.

W badaniu udział wzięło 36 szpitalnych pacjentów z łuszczycą, 860 osób z łuszczycą „nie hospitalizowaną” oraz 14016 innych badanych.

Wyniki

Okazało się, że odsetek szans (odds ratio, OR) w przypadku zespołu metabolicznego wśród pacjentów z łuszczycą był wyższy i wynosił 5,14 (2.47-10.69) w porównaniu do 1,29 (1.09-1.53) w ogólnej populacji.

Podobnie wyniki wyglądały jeśli chodzi o cukrzycę. Odsetek szans wśród pacjentów z łuszczycą 4,55 (1.91-10.85) i 1,16 (0.85-1.59) w grupie kontrolnej.

Także obniżona wartość cholesterolu HDL częściej występowała u pacjentów z łuszczycą – 3.88 (1.96-7.69) niż w grupie kontrolnej 1.19 (1.01-1.42).

Dodatkowo, u osób z łuszczycą częściej występuje brzuszny typ otyłości: 2.92 (1.45-5.88) oraz 1.34 (1.16-1.55).

Z drugiej jednak strony, nie potwierdzono znaczącej korelacji między występowaniem nadciśnienia i łuszczycy.

Analizy zebranych danych sugerują także, że ciężkość choroby i jej czas trwania nie wpływają na wyniki badania.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Związek łuszczycy z nadciśnieniem tętniczym?

Związek łuszczycy z nadciśnieniem tętniczym?
Rate this post

W internetowym wydaniu JAMA Dermatology pojawił się ostatnio bardzo interesujący artykuł, w którym autorzy badania przedstawiają związki pomiędzy łuszczycą, nadciśnieniem tętniczym oraz leczenia beta-blokerami.

nadcisnienie tętnicze łuszczyca
Na nadciśnienie tętnicze może chorować aż 8,4 mln Polaków

Przebieg badania

Aby określić związki między łuszczycą a nadciśnieniem naukowcy przeanalizowali dane blisko 80 000 kobiet z Nurses’ Health Study. Kobiety w wieku ok. 60 lat w 2008 roku wypełniały dwa razy do roku kwestionariusze zawierające pytanie związane z nadciśnieniem i łuszczycą. Następnie wykonano analizę statystyczną zebranych danych.

Wyniki badania

Wyniki badania wskazują, iż starsze kobiety (w wieku pomenopauzalnym) z nadciśnieniem tętniczym lub leczone przewlekle beta-blokerami, są zdecydowanie bardziej narażone na rozwój łuszczycy. Ryzyko rozwoju łuszczycy wzrasta aż o 27% u kobiet, które chorują na nadciśnienie tętnicze od co najmniej 6 lat  (w porównaniu do kobiet z prawidłowymi wartościami ciśnienia). Co więcej, kobiety przyjmujące beta-blokery przez ponad 6 lat są o 39% bardziej narażone na rozwój łuszczycy (niż osoby nigdy nie otrzymujące leków z tej grupy). Takich związków nie wykazano w przypadku innych leków kontrolujących nadciśnienie.

Wnioski

Na podstawie analizy wyników, autorzy badania sugerują, iż u pacjentów leczonych na nadciśnienie powinno zwrócić się szczególną uwagę na wczesne wykrywanie łuszczycy. Z drugiej jednak strony potrzebne są dalsze badania, by potwierdzić i wyjaśnić mechanizmy leżące za obserwacjami naukowców. Klinicyści powinni też pamiętać, że łuszczyca nie jest tylko chorobą skóry i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych czy cukrzycy typu 2.
Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Łuszczyca a choroba wieńcowa

Łuszczyca a choroba wieńcowa
Rate this post

Na blogu opisywałem już o wiele dolegliwości, które przez specjalistów są określane jako choroby współistniejące z łuszczycą. Cytowałem także badania z których wynikało, iż u pacjentów z łuszczycą występuje zwiększone ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

A jednak teza przedstawiająca łuszczycę, jako niezależny czynnik ryzyka choroby wieńcowej ciągle nie została dokładnie wyjaśniona i wśród wielu lekarzy budzi spore kontrowersje. Sprawą zajęli się więc francuscy naukowcy, którzy przygotowali badanie, które miało na celu rozwianie wątpliwości wokół związków łuszczycy i choroby wieńcowej. Wyniki badania opublikowano w branżowym British Journal of Dermatology.

1
Choroba wieńcowa może prowadzić do zawału serca.

Przebieg badania

Badacze porównali częstość występowania łuszczycy u pacjentów z chorobą wieńcową oraz u osób kierowanych na chirurgiczny oddział ratunkowy z powodów nagłych zdarzeń poza sercowych.  Pacjenci z obu grup byli badani przez dwóch dermatologów. W sumie do udziału w badaniu zakwalifikowano ponad 500 pacjentów z grupy badanej, oraz kolejne 500 osób z grupy kontrolnej – wg odpowiadającej im płci oraz wieku.

Wyniki badania

Częstość występowania łuszczycy była blisko 2 razy wyższa u osób z chorobą wieńcową. Po kolejnych analizach wykazano jednak, że związek między łuszczycą a chorobą wieńcową jest na granicy statystycznej ważności. Łuszczyca u pacjentów z chorobą wieńcową miała być związana z częstszym zajęciem 3 naczyń zamiast jednego bądź dwóch. Dodatkowo wykazano także wyższe ryzyko zajęcia 3 naczyń w młodszym wieku u pacjentów z łuszczycą.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Wpływ łuszczycy na choroby nerek

Wpływ łuszczycy na choroby nerek
Rate this post

Wielokrotnie na łamach bloga opisywaliśmy wyniki badań, które udowadniały współwystępowanie łuszczycy z innymi, z pozoru niezwiązanymi dolegliwościami, takimi jak nowotwory, otyłość, cukrzyca, a nawet zaburzenia wzroku.

Jak pokazują najnowsze badani naukowców z Uniwersytetu Pensylwania w Filadelfii do listy dolegliwości współistniejących z łuszczycą możemy dodać także choroby nerek.

Przebieg badania

Naukowcy przeanalizowali historie chorobowe pacjentów w wieku od 18 do 90 lat, z umiarkowaną i ciężką łuszczycą – łącznie prawie 150 tyś przypadków. Grupę kontrolną stanowiło ok. 700 tys. pacjentów bez łuszczycy.

Wyniki badania 

Badanie wykazało, że w porównaniu do osób zdrowych pacjenci z ciężką łuszczycą cechowali się prawie dwukrotnie wyższym ryzykiem rozwoju przewlekłej choroby nerek. Stwierdzono, że wyniki badań pozostają niepodważalne nawet po uwzględnieniu innych czynników ryzyka przewlekłej choroby nerek, takich jak: wiek, płeć, wysoki poziom cholesterolu, obecność cukrzycy, nadciśnienia i zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

choroby nerek a łuszczyca
Łuszczyca znacząco zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia przewlekłych chorób nerek

Wnioski

Naukowcy podkreślają, że pacjenci, u których łuszczyca zajmuje ponad 3% powierzchni ciała powinni regularnie kontrolować sprawność nerek poprzez wykonywanie badań takich jak badanie przesiewowe moczu pod kontem albuminurii, badanie stężenia kreatyniny w surowicy, badanie azotu mocznikowego we krwi.

Mechanizm rozwoju przewlekłej choroby nerek u pacjentów z łuszczycą wciąż pozostaje niejasny. Zespół naukowców z Uniwersytetu Pensylwania w Filadelfii kontynuuje badania zmierzając do odkrycia patogenezy przewlekłej choroby nerek u pacjentów z łuszczycą.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.