Czy chorzy na łuszczycę stosują leki zgodnie z zaleceniami lekarskimi? cz.2

Czy chorzy na łuszczycę stosują leki zgodnie z zaleceniami lekarskimi? cz.2
Rate this post

W poprzednim wpisie zaprezentowałem wyniki badań, przeprowadzonych przez Annę Zaleską i Jacka Szepietowskiego, opublikowanych w magazynie Dermatologia Kliniczna, w artykule Leczenie miejscowe łuszczycy: czy chorzy stosują leki zgodnie z zaleceniami lekarskimi?. W temacie, warto także przytoczyć dalszą cześć artykułu, w której autorzy odnoszą się do wcześniej przeprowadzonych badań na ten temat.

Autorzy tekstu przypominają, że skuteczność danej opcji leczniczej zależy nie tylko od odpowiedniego doboru preparatu leczniczego, ale również, i to w dużym stopniu, od poprawności jego stosowania. Trudno oczekiwać poprawy klinicznej, gdy lek jest w ogóle niepobierany lub jego podawanie zostało samowolnie zmodyfikowane przez pacjenta.

Jednakże jak pokazują zacytowane przez autorów badania,  przeprowadzone na terenie Wielkiej Brytanii, aż 39% pacjentów z łuszczycą nie stosowało się do zaleceń terapeutycznych. Byli to chorzy z bardziej nasilonymi zmianami chorobowymi, młodsi, oraz ci, u których łuszczyca pojawiła się we wczeœśniejszym okresie życia – podobne zależności występowały w innych badaniach na ten temat. Ponadto chorzy ci, w istotnie większym odsetku podawali niekorzystny wpływ choroby na ich stan psychiczny.

Kolejne cytowane w artykule badania, tym razem autorów holenderskich również jednoznacznie sugerują problemy terapeutyczne wynikające z braku stosowania się chorych na łuszczycę do wskazań lekarskich. Stwierdzili oni, że zalecenie dwukrotnego w ciągu dnia aplikowania leków miejscowych wypełniane było jedynie przez 33% pacjentów, a jednokrotnego przez nieznacznie większą grupę 39% .

Ta sama grupa badawcza w innym opracowaniu zwróciła uwagę, że realizowanie przez pacjentów zaleceń lekarskich odnośœnie do stosowania leczenia miejscowego łuszczycy było gorsze niż innych form terapii. Dotyczyło to przede wszystkim długośœci leczenia, w mniejszym stopniu iloœści aplikowanych preparatów.

W kolejnym wpisie przedstawię zaproponowane przez autorów tekstu wytłumaczenie, dlaczego tak wielu pacjentów nie stosuje się do zaleceń lekarskich.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *