Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w łuszczycy

Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w łuszczycy
Rate this post

Poniżej kolejny wpis na podstawie artykułu autorstwa Anny Neneman i Zygmunta Adamskiego, opublikowanego pod tytułem „Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę”. W drugiej części artykułu autorzy przytaczają liczne badania i statystyki dotyczące czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z łuszczycą.

serce
Jak podają autorzy z najnowszych badań nad etiopatogenezą łuszczycy wynika, że jest ona chorobą powiązaną ze zwiększoną częstością występowania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Z cytowanych przez autorów badań wynika, iż uogólniony stan zapalny występujący w przebiegu łuszczycy, stosowanie leków systemowych, a także często zwiększone występowanie niezdrowego stylu życia u pacjentów z łuszczycą (to stwierdzenie jest dla mnie dosyć kontrowersyjne), mogą przyczynić się do powstania niekorzystnego profilu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego .

Wykazano też związek między łuszczycą, chorobami skóry i paleniem tytoniu. Szczególnie silne powiązanie wykazano między paleniem tytoniu a łuszczycą krostkową dłoni i stóp. Dane z piśmiennictwa wskazują na częstsze nadużywanie alkoholu u pacjentów chorych na łuszczycę (także to uważam za kontrowersyjne stwierdzenie).

U chorych na łuszczycę wykazano większą częstość występowania zespołu metabolicznego. Określa się go jako zbiór powiązanych wzajemnie czynników zwiększających w sposób istotny ryzyko rozwoju miażdzycy, cukrzycy typu 2, a także ich powikłań naczyniowych. Zespół metaboliczny
rozpoznaje się na podstawie pewnych kryteriów. Należy pamiętać, że zarówno nadwaga, jak i otyłość są podstawowymi czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia. Poza tym zespół
metaboliczny również znacznie podnosi ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca.

W artykule udowodniono większą częstość występowania
cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii, choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z łuszczycą, zwłaszcza w jej ciężkich postaciach.

U chorych z ciężką i średnio nasiloną postacią łuszczycy występuje zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe i miażdżycy. Stwierdzono, że u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), będącym również przewlekłym schorzeniem zapalnym, o porównywalnej do łuszczycy patogenezie, obserwuje się zwiększone występowanie miażdżycy niż w populacji ogólnej.

W wielu dużych badań klinicznych udowodniono związek współwystępowania otyłości i łuszczycy, zwłaszcza ciężkiej postaci tej dermatozy. Otyłość jest stanem sprzyjającym utrzymującemu się przewlekle procesowi zapalnemu, ponieważ tkanka tłuszczowa stanowi bogate źródło mediatorów zapalnych, takich jak adipocytokiny, do których należą między innymi: adiponektyna, leptyna, rezystyna, mogące prowadzić do nasilenia zjawiska insulinooporności i rozwoju chorób o podłożu zapalnym.

W badaniach cytowanych przez autorów wykazano, że łuszczyca może być niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia zawału serca.
Podobnie jak inne choroby przebiegające ze zwiększonym stanem zapalnym, łuszczyca okazuje się związana z ryzykiem zawału serca, zwłaszcza jej ciężka postać, szczególnie u młodych chorych na łuszczycę.
Ponadto wykazano, że choroby mediowane przez limfocyty Th1 są związane z zawałem serca.

Cytowane przez autorów wyniki badań nie nastrajają pozytywnie, a część z podanych w artykule stwierdzeń, wydaje mi się dosyć kontrowersyjna. Mimo wszystko dobrze mieć świadomość możliwości współwystąpienia powyższych czynników ryzyka, ponieważ dzięki temu będziemy mogli skutecznie im przeciwdziałać.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *