Depresja w przebiegu łuszczycy cz 3

Depresja w przebiegu łuszczycy cz 3
Rate this post

Poniżej kolejny wpis, w którym po raz ostatni chciałbym się odnieść do artykułu z magazynu Via Medica „Depresja w przebiegu łuszczycy: opis przypadku“. Więcej informacji o źródle z którego korzystam znajdziecie w poprzednich wpisach.

Jak podają autorzy artykułu wpływ łuszczycy na depresję jest obustronny : (…) w przebiegu łuszczycy nasilają się objawy zaburzeń psychicznych i odwrotnie, epizod depresji może wywołać zaostrzenie zmian skórnych. W depresji wiele elementów układu odpornościowego znajduje się w stanie wzmożonej aktywności, a badania opisujące efekty leków przeciwdepresyjnych w depresji wskazują na ich immunomodulujące, przeciwzapalne działanie. W depresji całościowe ujęcie problemu zaburzeń w obrębie układu odpornościowego prawdopodobnie wskazuje na to, że znajduje się on nieustannie w stanie patologicznej gotowości prozapalnej, co ma odbicie w obserwowanej nadmiernej sekrecji cytokin prozapalnych, głównie IL-1, IL-6, IL-8 i IFN-γ. Większość badań sugeruje, że leki przeciwdepresyjne, zmniejszając produkcję cytokin prozapalnych, wywierają działanie immunosupresyjne i przeciwzapalne, co może mieć związek z ich efektem terapeutycznym. Badaniami tymi objęto trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, fluoksetynę, fenelzynę, tranylcyprominę, imipraminę oraz klomipraminę, a także citalopram, który w warunkach in vitro powoduje supresję wydzielania cytokin prozapalnych: IL-1β oraz TNF-α . Powyższe dane wskazują na obecność aktywacji prozapalnej układu immunologicznego, obserwowanej w przebiegu łuszczycy i depresji, co może tłumaczyć wysokie ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych w tej populacji pacjentów. Jest to zgodne z koncepcją integracji czynnościowej między układem nerwowym, odpornościowym oraz endokrynnym, zgodnie z którą w wyniku ekspozycji na stres mogą wystąpić zaburzenia układu odpornościowego i w następstwie może się rozwinąć epizod depresji oraz zaostrzyć się przebieg dermatozy, a zmiany chorobowe w skórze powstają w wyniku specyficznych dla danej choroby zaburzeń immunologicznych lub swoistej odpowiedzi immunologicznej na czynniki zewnętrzne.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *