Immunoterapia – Blokery cząstek adhezyjnych

Immunoterapia – Blokery cząstek adhezyjnych
Rate this post

Blokery cząstek adhezyjnych to substancje, które ograniczają reakcję zapalną poprzez hamowanie adhezji (łac. adhaesio – przyleganie – łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych lub faz na skutek przyciągania międzycząsteczkowego) do komórek śródbłonka naczyń.

W przypadku leczenia łuszczycy celem badań są cząstki adhezyjne z grupy selektyn.

Badania Bhushana i wsp. dowiodły nieskuteczności stosowania przeciwciał przeciw selektynie E. Obecnie prowadzone są badania z grupą kontrolną otrzymującą placebo nad przeciwciałami przeciw selektynie L – asezulimabem oraz przeciwciałem hamującym jednocześnie trzy selektyny, tj. selektynę E, P, i L – bimosiamose. Pierwsze wyniki pozwalają mieć nadzieję na efektywną terapię łuszczycy.

W tej grupie cząsteczek znajduje się także przeciwciało anty-CD11a (tzw. efalizumab), które blokuje łączenie receptora LFA-1 znajdującego się na limfocytach T z cząsteczką ICAM-1 . Dwojakie działanie ma zapewnić oprócz hamowania prezentacji antygenów także utrudnienie przenikania komórek zapalnych do skóry. Efalizumab podawany w dawce 1mg/kg m.c. raz w tygodniu dawał wskaźnik PASI (stopień nasilenia procesu chorobowego łuszczycy) -75 u 27% pacjentów po 12 tygodniach i u 44% po 24 tygodniach. Pacjenci uzyskiwali wyraźną i utrzymującą się poprawę jakości życia mierzoną różnymi testami. Do obserwowanych powikłań należały ciężkie infekcje, trombocytopenia, rozwój nowotworów i u niektórych pacjentów paradoksalne pogorszenie przebiegu łuszczycy. Nie należy kojarzyć efalizumabu z innymi lekami immunosupresyjnymi i podawać szczepionek w trakcie leczenia. Konieczna jest kontrola liczby płytek. Efalizumab jest skuteczny w monoterapii i może być stosowany przewlekle. W trakcie kontynuacji kuracji PASI obniża się aż do 24 tygodnia i następnie utrzymuje przez co najmniej 24 miesiące – co także jest wynikiem wyjątkowo obiecującym.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *