Immunoterapia – cytokiny o działaniu przeciwzapalnym

Immunoterapia – cytokiny o działaniu przeciwzapalnym
Rate this post

Ludzka rekombinowana cytokina interleukina 4 (IL-4) była podawana chorym na łuszczycę przez 6 tygodni. W efekcie wskaźnik PASI (stopień nasilenia procesu chorobowego łuszczycy) u 18 z 22 pacjentów obniżył się o 80%, a działania uboczne były minimalne. Efekt jej korzystnego działania mierzono także poprzez określanie poziomu interferonu γ i jego stosunku do IL-4, który świadczy o równowadze pomiędzy Th1 a Th2.

Wobec niedoboru u chorych na łuszczyce interkuliny-10  (IL-10) czyli czynnika hamującego syntezę cytokin, co wydaje się mieć niezwykle istotne znaczenie dla patogenezy choroby, także ją zastosowano w terapii eksperymentalnej . We wczesnych badaniach pilotażowych podawanie IL-10 daje dobre efekty przy równie dobrej tolerancji preparatu. Dwa duże badania zakończone w 2001 roku potwierdziły dobry efekt leczniczy z obniżeniem PASI o 50-60% . Uzyskano także efekt w postaci obniżenia częstości nawrotów choroby, co pozwala przypuszczać, że istnieje tu działanie zapobiegające nawrotom choroby.

Z kolei Interleukina 11 (IL-11) stosowana jest do leczenia małopłytkowości wywołanej chemioterapią. Działa ona także przeciwzapalnie, obniżając stężenia m.in. TNF-α, IL-12. We wczesnych badaniach zastosowano rekombinowaną IL-11 u 12 pacjentów przez 8 tygodni i zaobserwowano obniżenie PASI u 7 z nich w zakresie od 20 do 80%

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *