Immunoterapia – Inhibitory funkcji limfocytów T

Immunoterapia – Inhibitory funkcji limfocytów T
Rate this post

Immunoterapia w łuszczycy, polega na zastosowaniu u chorego wielu preparatów modulujących działanie układu immunologicznego .

Do pierwszej grupy preparatów tego typu zaliczamy blokery receptora CD4 limfocytów T. Są to trwale lub nietrwale wiążące przeciwciała monoklonalne.

Lymphocyte
Limfocyty T to komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową.
źródło: wikipedia

Wyniki badań opublikowanych w 2000 roku przez Gottlieba i wsp. wykazały poprawę stanu skóry u chorych, którym podawano przeciwciała anty-CD4. Uzyskano znaczne złagodzenie objawów w ciągu 99 dni leczenia, ale u żadnego pacjenta nie uzyskano całkowitego ustąpienia zmian. Także inne badania wykazały poprawę stanu chorych z maksymalnym efektem po 2-4 tygodniach terapii, z wystąpieniem niewielkich działań ubocznych, m.in. podwyższonej temperatury ciała i bólu głowy.

Wciąż prowadzone są badania kliniczne nad skutecznością Inhibitory funkcji limfocytów T w leczeniu łuszczycy, w większości przypadków wyniki są obiecujące. 

Na przykład, badania dotyczące humanizowanego monoklonalnego przeciwciała anty-CD2 (siplizumab), blokującego determinantę antygenową CD2 limfocytów T,  wykazały u ponad 50% badanych znaczną poprawę stanu klinicznego (>75%) .

Prowadzone są także badania nad wykorzystaniem ludzkich przeciwciał monoklonalnych do blokowania receptora CD25 na limfocytach T. Badane są obecnie dwa przeciwciała daclizumab i basiliksimab. Dotychczasowe wyniki dotyczące daclizumabu nie potwierdzają jego wysokiej skuteczności w walce z łuszczycą. Większe nadzieje wiązane są z basiliksimabem. Badacze uzyskali u jednego pacjenta bardzo dobry efekt leczniczy, stosując kombinacje przeciwciał i cyklosporyny, która stosowana przedtem w monoterapii okazała się nieskuteczna. W drugim badaniu zastosowano basiliksimab w monoterapii u dwóch pacjentów. U jednego uzyskano całkowite wyleczenie i remisję na okres 11 tygodni bez stosowania żadnych leków, u drugiego terapia nie przyniosła żadnego efektu.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *