Immunoterapia – Substancje obniżające aktywność prozapalnych cytokin cz.2

Immunoterapia – Substancje obniżające aktywność prozapalnych cytokin cz.2
Rate this post

W poprzednim wpisie opisałem działanie monoklonalnego przeciwciała infliksimabu, i jego wpływie na obniżanie aktywności prozapalnych cytokin, i w konsekwencji ograniczanie objawów łuszczycy.

Drugą substancją stosowaną w immunoterapii obniżającą poziom TNF-α jest jej rozpuszczalny receptor – etanercept. Podawany w dawce 25 mg podskórnie dwa razy w tygodniu, dawał wskaźnik PASI (stopień nasilenia procesu chorobowego łuszczycy) -75 u 34% pacjentów po 12 tygodniach, i u 44% po 24 tygodniach. Jeszcze lepsze rezultaty dawało zastosowanie większych dawek substancji. Pacjenci uzyskiwali wyraźną i utrzymującą się poprawę jakości życia mierzoną różnymi testami. Etanercept został zakwalifikowany jako skuteczny w długotrwałej monoterapii. Spadek PASI trwa do 24 tygodnia po zakończeniu leczenia.

Niestety w trakcie kuracji obserwowano takie powikłania, jak pancytopenia, rozwój nowotworów, ciężkie infekcje i zaburzenia neurologiczne, nie były one jednak częste. Duża liczba pacjentów leczonych etanerceptem z powodu innych chorób immunologicznych wskazuje na bezpieczeństwo tego związku.

W immunologicznym leczeniu łuszczycy podejmowane są także próby hamowania IL-8, prozapalnej cytokiny, będącej mitogenem dla keratynocytów, czynnikiem stymulującym angiogenezę oraz czynnikiem chemotaktycznym dla komórek stanu zapalnego. Niestety już podczas badania klinicznego II fazy uzyskano zaledwie 20% obniżenie PASI, co skłoniło do zaprzestania badań i stawia pod znakiem zapytania kluczową rolę IL-8 w patogenezie powstania zmian łuszczycowych.

Ostatnią grupą cytokin, którą zainteresowali się badacze są leukotrieny, a dokładnie leukotrien B4, którego podwyższone stężenia są obserwowane między innymi u osób chorych na łuszczycę. Niestety badanie, które przeprowadził Van Pelt i wsp. nie wykazało żadnego efektu leczniczego przy podawaniu antagonisty LTB4 w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Także badania Mommersa i wsp. udowodniły brak wpływu blokowania LTB4 na hamowanie nawrotów zmian łuszczycowych.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *