Jak sposób leczenia wpływa na satysfakcję pacjenta

Jak sposób leczenia wpływa na satysfakcję pacjenta
Rate this post

Do tej pory niewiele wiadomo było na temat wpływu sposobu leczenia łuszczycy na satysfakcję pacjenta. Poprawne metodologicznie badanie tego typu, przeprowadziła dopiero grupa Holenderskich naukowców w składzie: van Cranenburgh, O.D., de Korte, J., Sprangers, M.A.G., de Rie, M.A. and Smets, E.M.A. Uczeni opublikowali swoje badania w prestiżowym British Journal of Dermatology, w artykule pod tytułem „Satisfaction with treatment among patients with psoriasis: a web-based survey study.”

Uczeni opublikowali swoje badania w prestiżowym British Journal of Dermatology
Uczeni opublikowali swoje badania w prestiżowym British Journal of Dermatology

Metodologia

Ankietę wypełniło łącznie 1293 pacjentów – członkowie dwóch największych Holenderskich stowarzyszeń osób chorych na łuszczycę. Badania zostali zaproszeni do wypełnienia specjalnie przygotowanej ankiety, która została przygotowana pod kątem mierzenia satysfakcji związanej z leczeniem łuszczycy. W użytym na potrzeby badania kwestionariuszu, uwzględniono czynniki demograficzne i kliniczne ankietowanych.

Pytania dotyczyły:

  • satysfakcji z obecnie stosowanej formy leczenia,
  • różnic w odczuwanej satysfakcji w zależności od rodzaju terapii,
  • wagi specyficznych obszarów satysfakcji pacjenta,
  • sugestii dotyczących polepszenia jakości leczenia i opieki dla Łuszczyków.

Wyniki

Ogólnie pacjenci wykazali umiarkowany stopień satysfakcji w związku z aktualnym leczeniem łuszczycy.

Najmniejszy stopień satysfakcji uzyskano wśród pacjentów leczonych preparatami zewnętrznymi, natomiast największą satysfakcją wykazywały się osoby leczone metodą biologiczną.

Wśród obszarów satysfakcji pacjenci największą wagę przywiązywali do “efektywności terapeutycznej”, a w dalszej kolejności “bezpieczeństwa terapii” oraz “relacji lekarz-pacjent”.

Obszarami, w których należy jeszcze wiele zrobić, aby polepszyć opiekę dermatologiczną nad pacjentami z łuszczycą były: skuteczność terapii miejscowej, fototerapii i terapii doustnej (ale nie biologicznej), wygoda stosowania terapii miejscowej i bezpieczeństwo stosowania leczenia systemowego (zarówno leków doustnych jak i biologicznych).

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *