Łuszczyca a choroby narządów wewnętrznych

Łuszczyca a choroby narządów wewnętrznych
Rate this post

Dzisiejszy wpis przygotowałem na podstawie ciekawego artykułu „Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę” do którego dotarłem za pośrednictwem czasopisma Forum Medycyny Rodzinnej (2009). Artykuł autorstwa Anny Neneman i Zygmunta Adamskiego (z Oddziału Chorób Skóry Szpital Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Zakładu Mikologii Lekarskiej i Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu), napisany na podstawie autorskich badań własnych i dostępnej autorom literatury, dotyczy związku i współwystępowania łuszczycy z chorobami narządów wewnętrznych.

Jak podają autorzy, od lat obserwuje się związek łuszczycy i różnych chorób narządów wewnętrznych. Dane z piśmiennictwa dowodzą, że łuszczyca i choroby układu sercowo-naczyniowego mają pewne wspólne cechy etiopatogenetyczne, jak na przykład udział cytokin prozapalnych (TNF-a, Il-1, Il-6, Il-8, Il-12). Istnieją pewne korelacje między nasileniem zmian skórnych w łuszczycy i przebiegiem schorzeń internistycznych. Przewlekle utrzymujący się uogólniony stan zapalny w przebiegu łuszczycy, stosowanie leków ogólnych w terapii tego schorzenia, a także (zdaniem autorów) często występujący niezdrowy styl życia u chorych na łuszczycę, przyczyniają się do powstania niekorzystnego profilu czynników ryzyka sercowo- naczyniowego (o tym więcej w następnym wpisie).

Łuszczyca a choroby narządów wewnętrznych

Według cytowanych przez autorów badań (Gulliver W. Long-term prognosis in patients with psoriasis. Br. J. Derm. 2008; 159 (supl. 2): 2–9.) zapalne choroby jelit, w tym głównie choroba Crohna, występują częściej u chorych na łuszczycę niż w populacji ogólnej. Wiele doniesień podaje większą częstość występowania nowotworów złośliwych w populacji chorych na łuszczycę. Ponadto wykazano, że niektóre formy terapii ogólnej łuszczycy, jak na przykład PUVA znacznie bardziej predysponują do wystąpienia nieczerniakowych
raków skóry. Stwierdzono, że u pacjentów cierpiących na łuszczycę znacznie częściej niż w populacji ogólnej występują rozmaite choroby narządów wewnętrznych, jak na przykład zapalne choroby stawów czy zapalne choroby jelit (IBD, inflammatory bowel disease), również otyłość, dyslipidemia, cukrzyca typu 2, będące jednocześnie składnikami zespołu metabolicznego, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca,
a także schorzenia psychiatryczne.

Więcej o czynnikach ryzyka sercowo – naczyniowego w łuszczycy w kolejnym wpisie.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *