Łuszczyca może nasilać migrenę?

Łuszczyca może nasilać migrenę?
Rate this post

Według duńskich badaczy, ryzyko migreny rośnie u pacjentów z łuszczycą, w zależności od stopnia nasilenia dolegliwości skórnych.

Niektórzy naukowcy sugerują, że u podłoża łuszczycy oraz migreny mogą leżeć pewne wspólne mechanizmy patofizjologiczne. Poza tym jednak, że w obu tych chorobach istnieje podwyższone ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, nie wiele wiemy o wzajemnych powiązaniach między nimi. Duńscy autorzy, których badania zostały opublikowane w Journal of the American Academy of Dermatology, postanowili sprawdzić, czy istnieje bezpośrednia zależność między chorowaniem na łuszczycę a ryzykiem występowania migreny.

migrena łuszczyca
Ryzyko migreny rośnie u pacjentów z łuszczycą, w zależności od stopnia nasilenia dolegliwości skórnych.

 

Metodologia

Duńscy badacze przeanalizowali dane pochodzące z narodowego rejestru pacjentów. Do badania kwalifikowano osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), leczone między styczniem 1997 a grudniem 2011. W sumie sprawdzono wpisy dotyczące ponad 5 milionów osób. W grupie tej 53 000 chorych miało łuszczycę o łagodnym nasileniu dolegliwości a dodatkowe 6831 pacjentów chorowało na łuszczycę z ciężkimi dolegliwościami; u kolejnych 6000 pacjentów zdiagnozowano także łuszczycowe zapalenie stawów.

Wyniki Badania

Po przeanalizowaniu zebranych danych okazało się, że stosunek współczynników zapadalności dla migreny wynosił odpowiednio 1,37 (95% confidence interval 1,30-1,45); 1,55 (95% confidence interval 1,29-1,86) oraz 1,92 (95% confidence interval 1,65-2,22) w zależności od postaci choroby. Dodatkowe analizy wykazały także, że ryzyko wystąpienia migreny było podwyższone zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Autorzy pracy podkreślają, że łuszczyca wiąże się ze zwiększonym ryzykiem migreny, szczególnie przy cięższym przebiegu choroby dermatologicznej. Z pewnością ciekawe byłyby wyniki dalszych badań wskazujących czy leczenie łuszczycy wpływa na ryzyko migreny oraz analizujących związek między występowaniem migreny u pacjentów z łuszczycą a ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *