Nowy schemat leczenia Łuszczycowego Zapalenia Stawów

Nowy schemat leczenia Łuszczycowego Zapalenia Stawów
Rate this post

Ministerstwo Zdrowia poinformowało właśnie, iż pacjenci znajdujący się w trakcie terapii łuszczycowego zapalenia stawów, powinni być leczeni na zasadach zaproponowanych przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne.

Od dnia 1 marca 2017 r. zmianie uległy kryteria „dobrej odpowiedzi” na leczenie, u pacjentów leczonych w ramach programu leczenia ŁZS. Zmiany zakładają, że niska aktywność choroby, powinna zostać osiągnięta po 6 miesiącach terapii, a czas leczenia przy pierwszym podawaniu substancji czynnej nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, postępowanie z pacjentami w programie leczenia ŁZS (będącymi w trakcie terapii w momencie wprowadzenia zmian), powinno być analogiczne do postępowania „właściwego”, tzn., że u każdego pacjenta na pierwszej wizycie związanej z realizacją programu lekowego, leczenie powinno przebiegać według poniższego schematu:

U każdego pacjenta leczonego nieprzerwanie 18 miesięcy lub dłużej, leczenie powinno zostać wstrzymane z jednoczesną oceną aktywności choroby. W przypadku stwierdzenia niskiej aktywności choroby, zgodnie z kryteriami programu, leczenie może zostać uznane za skuteczne, a jeśli dojdzie do nawrotu aktywnej choroby, zgodnie z kryteriami programu, pacjent może ponownie rozpocząć leczenie substancją czynną, która wywołała niską aktywność choroby. W przypadku braku stwierdzenia niskiej aktywności choroby, terapia powinna zostać uznana za nieskuteczną, z jednoczesną zmianą leku na inny, lub zakończeniem leczenia zgodnie z kryteriami programu. U każdego pacjenta leczonego poniżej 90 dni należy dokonać oceny po 90 dniach terapii zgodnie z nowymi kryteriami programu. U każdego pacjenta leczonego powyżej 90 dni i poniżej 180 dni należy dokonać oceny po 180 dniach terapii zgodnie z nowymi kryteriami programu. U każdego pacjenta leczonego powyżej 180 dni, u którego przed 1 marca 2017 r. stwierdzono niską aktywność choroby po 180 dniach terapii należy uznać leczenie za skuteczne i kontynuować terapię zgodnie z nowymi kryteriami programu. U każdego pacjenta leczonego powyżej 180 dni, u którego przed 1 marca 2017 r. nie stwierdzono niskiej aktywności choroby po 180 dniach terapii leczenie od 1 marca 2017 r. może być kontynuowane pod warunkiem wykazania niskiej aktywności choroby na pierwszej wizycie związanej z wykonaniem programu odbywającej się po wejściu w życie nowych kryteriów odpowiedzi, w przypadku braku stwierdzenia niskiej aktywności choroby u tych pacjentów leczenie powinno zostać uznane za nieskuteczne z jednoczesną zmianą leku na inny lub zakończeniem leczenia zgodnie z kryteriami programu (brak niskiej aktywności choroby po 180 dniach przed 1 marca 2017 r. nie jest wystarczającym warunkiem uznania terapii za nieskuteczną, ponieważ przed 1 marca 2017 r. takie kryteria nie obowiązywały). U każdego pacjenta, który spełnia nowe kryteria odpowiedzi i kontynuacji leczenia od dnia 1 marca 2017 r. ankiety monitorujące powinny być wykonywane z częstotliwością określoną w aktualnie obowiązujących programach lekowych ŁZS.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *