Porównanie skuteczności naświetlania PUVA i UVB

Porównanie skuteczności naświetlania PUVA i UVB
Rate this post

W poprzednim wpisie na blogu opisywałem badania, które w sposób jednoznaczny potwierdziły, iż stosowanie kąpieli w morskiej wodzie w połączeniu z fototerapią, prowadzi do szybszej i dłuższej remisji choroby oraz do wyraźnej poprawy histologicznej.

Stosowanie fototerapii staje się coraz popularniejszą metodą zwalczania objawów łuszczycy. Najczęściej stosowane są naświetlania:

  • PUVA – tzw. fotochemioterapia,
  • UVB – tzw promieniowanie szeroko oraz wąsko zakresowe.

Obie metody były już opisywane na naszym blogu: UVB – fototerapia w leczeniu luszczycy promieniowanie uvb , PUVA – fototerapia w leczeniu łuszczycy fotochemioterapia.

Stosowanie fototerapii staje się coraz popularniejszą metodą zwalczania objawów łuszczycy.
Stosowanie fototerapii staje się coraz popularniejszą metodą zwalczania objawów łuszczycy.

Pomimo popularności obu metod, brakowało jednoznacznych danych wskazujących, która z nich jest skuteczniejsza. Tego typu badanie przeprowadził dopiero zespół naukowców z Chin w składzie Chen X, Yang M, Cheng Y, Liu GJ, Zhang M.  Wyniki badania zostały opublikowane na stronach Cochrane Library w grudniu.

Metodologia 

Aby porównać efekty różnych modeli fototerapii, do sierpnia 2013 naukowcy przeanalizowali medyczne bazy danych: Cochrane Skin Group Specialised Register, CENTRAL in The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE oraz do listopada 2012 CNKI, CBM oraz bazy OpenGrey. Zebrano dane 662 pacjentów z 13 badań, w których zajmowano się kontrolowanymi próbami porównującymi wąskopasmowe UVB z szerokopasmowym UVB lub z PUVA. Głównymi ocenianymi parametrami były m.in. stopień poprawy u chorych, odsetek uczestników osiągających PASI 75, wycofanie z powodu efektów niepożądanych.

Wyniki

Wyniki badani nie pozwalają na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, którą metodę wybrać. Porównując NB-UVB z PUVA, w dwóch badaniach nie wykazano znaczących różnic, w jednym lepsze wyniki osiągnięto stosując PUVA. W dwóch innych badaniach, efekty stosowania NB-UVB lub PUVA w połączeniu z retinoidami były również bardzo podobne. Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania NB-UVB i BB-UVB także nie wskazują na przewagę którejś z metod.

Na podstawie dokonanych analiz, naukowcy wskazują, że ze względu na wygodę stosowania NB-UVB może być metodą preferowaną zamiast PUVA. Jeśli chodzi o skuteczność BB-UVB oraz selektywnego NB-UVB, wydaje się być ona bardzo podobna

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *