Postępowanie lekarzy z chorymi na łuszczycę

Postępowanie lekarzy z chorymi na łuszczycę
Rate this post

W dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić wam kolejny – w mojej ocenie ciekawy artykuł, w którym poruszane są istotne dla nas wszystkich sprawy. Chodzi o artykuł który znalazłem w magazynie Dermatologia Kliniczna 2011, nr13 (2): strona 57-68, pod tytułem: „Postępowanie z chorymi na łuszczycę: ocena postaw i zachowań lekarzy oddziałów dermatologicznych w codziennej praktyce lekarskiej”. Praca napisana na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów tekstu: Adama Reicha i Jacka Szepietowskiego z Katedry Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu.

dermatolog łuszczyca
Jak lekarze dermatolodzy postępują z chorymi na łuszczycę? Odpowiedź w dzisiejszym wpisie.

Autorzy pracy postawili sobie cel zbadania postaw i zachowań polskich lekarzy (dermatologów) w trakcie codziennej opieki nad chorymi na łuszczycę. Badanie przeprowadzono w oparciu kwestionariusz przygotowany przez autorów tekstu, na 99 lekarzach w wieku od 28 do 68 lat, wszyscy włączeni do badania lekarze aktynie pracowali w szpitalnych oddziałach dermatologicznych na terenie całej Polski, a ich staż pracy wynosił od <5 lat do ponad 20 lat.

Zadawane w ankiecie pytania dotyczyły przede wszystkim częstotliwości i sposobu oceny aktywności łuszczycy, definiowania łuszczycy o umiarkowanym i ciężkim przebiegu, decyzji o zmianie leczenia przeciw łuszczycowego, stosowanych metodach leczenia ogólnego  badań dodatkowych wykonywanych przed rozpoczęciem leczenia ogólnego, a także choroby i objawów współistniejących z łuszczycą.

Jak ankietowani lekarze odpowiadali na pytania dotyczące oceny stopnia nasilenia łuszczycy?

Zdecydowana większość – 79,8% deklarowała, że oceny ciężkości łuszczycy dokonuje podczas każdej wizyty pacjenta. Nasilenie łuszczycy najczęściej oceniane było w oparciu o skalę PASI – 83,8%, lub na podstawie własnej samooceny ciężkości choroby – 54,5%. Rzadziej przy ocenie nasilenia choroby lekarze posiłkowali się powierzchnią skory objętej procesem łuszczycowym – 40,4%, opinią chorego – 28,3% , czy poziomem jakości życia ocenionym za pomocą specjalistycznych skal. W przypadku pytań o definicję łuszczycy o umiarkowanym i ciężkim przebiegu, z uwagi na otwarty charakter tych pytań, uzyskano bardzo różnorodne odpowiedzi, co utrudniło szczegółową analizę wyników.

Więcej o odpowiedziach na pytania dotyczące modyfikacji leczenia łuszczycy oraz leczenie ogólnoustrojowego.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *