Potwierdzono związek łuszczycy z chorobą wieńcową

Potwierdzono związek łuszczycy z chorobą wieńcową
Rate this post

Związek pomiędzy występowaniem łuszczycy, a zachorowalnością na schorzenia układu sercowo–naczyniowego, kilkukrotnie był już przedmiotem badań naukowych.

Wnioski z dotychczasowych analiz, publikowaliśmy na naszym blogu m.in. we wpisach: „Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w łuszczycy” oraz „Wpływ leczenia biologicznego łuszczycy na zmiany w pracy serca?„. W ostatnim czasie na łamach czasopisma The American Journal of Medicine, pojawiły się kolejne doniesienia naukowców na ten temat.

Kasper Fjellhaugen Hjuler i wsp. zaprojektowali badanie mające na celu ocenę częstości występowania choroby wieńcowej serca, wśród m.in. osób z łuszczycą, u których nie stwierdzano dotychczas innej choroby układu krążenia.

łuszczyca a serce
Kolejne badania potwierdzą związek pomiędzy występowaniem łuszczycy, a zachorowalnością na schorzenia układu sercowo – naczyniowego?

 

Przebieg badania

Badaniem objęto pacjentów z rozpoznaną łuszczycą, oraz grupę kontrolną czyli osoby wolne od schorzeń skórnych. Wszystkich uczestników badania poddano tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, na którego podstawie określono wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych – umożliwiający określenie zagrożenia rozwojem choroby wieńcowej, nawet u osób bez objawów klinicznych.

Wyniki badania

Podwyższony wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, stwierdzono u 29.8% pacjentów z łuszczycą, oraz u 15.2% w grupie kontrolnej. Dodatkowo – w porównaniu z osobami tworzącymi grupę kontrolną – u pacjentów z łuszczycą istotnie częściej stwierdzano podwyższony wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych (19.3% do 2.9%). Obecność blaszek miażdżycowych w tomografii komputerowej naczyń wieńcowych potwierdzono u 38.2% pacjentów z łuszczycą, oraz 21.2% osób z grupy kontrolnej. Wykazano dodatkowo, iż w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, u pacjentów chorujących na łuszczycę istotnie częściej stwierdzano obecność istotnego klinicznie zwężenia tętnic wieńcowych (14.6% a 0%) oraz występowanie choroby trójnaczyniowej lub zajęcie pnia lewej tętnicy wieńcowej (20% a 3%).

Wnioski
Uzyskane w badaniu dane, w sposób jednoznaczny sugerują wyższe ryzyko zachorowalności na chorobę wieńcową serca wśród chorych z łuszczycą.  Pacjenci z łuszczycą winni mieć więc zalecaną stosowną diagnostykę, która umożliwi szybkie zidentyfikowanie zagrożeń dla układu sercowo–naczyniowego.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *