Łuszczyca zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu

Łuszczyca zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu
Rate this post

Zespół amerykańskich naukowców, w składzie Kimball, A.B., Schenfeld, J., Accortt, N.A., Anthony, M.S., Rothman, K.J. and Pariser, D., przeprowadził badania, dotyczące wpływu łuszczycy na występowanie nowotworów i ciężkich infekcji. W pracy opublikowanej pod tytułem „Incidence rates of malignancies and hospitalized infectious events in patients with psoriasis with or without treatment and a general population in the USA„, wykazano, iż odsetek nowotworów i epizodów ciężkich infekcji wśród pacjentów chorujących na łuszczycę, jest istotnie wyższy w stosunku do populacji ogólnej.

Przebieg badania

Na podstawie, bazy danych pacjentów z USA, autorzy podjęli się oceny częstości występowania nowotworów i ciężkich infekcji w populacji ogólnej, w grupie chorych na łuszczycę oraz w czterech podgrupach pacjentów leczonych z powodu tej choroby:

  1. leczenie systemowe (inne niż biologiczne),
  2. leczenie etanerceptem,
  3. leczenie innymi blokerani TNF,
  4. leczenie fototerapią.

Wyniki badania

Analiza pod kątem występowania wszystkich rodzai nowotworów wykazała, że ich częstość jest o 20% wyższa w populacji osób z łuszczycą, w porównaniu do populacji ogólnej. Jeśli chodzi o nieczerniakowe raki skóry to analogiczna przewaga sięgnęła 65%. Częstość występowania nowotworów była także istotnie niższa w każdej podgrupie terapeutycznej z wyjątkiem fototerapii, w porównaniu z grupą chorych na łuszczycę. Nieczerniakowe raki skóry występowały zaś istotnie częściej u osób leczonych fototerapią.

Co do ciężkich infekcji to częstość ich występowania wyniosła 165/10 000 osób/rok w grupie osób leczonych fototerapią oraz 262/10 000 osób/rok w grupie osób leczonych innymi niż etanercept blokerami TNF.

Wnioski

Wyniki bania w sposób jednoznaczny pokazują, iż pacjenci cierpiący na łuszczycę są istotnie częściej narażeni na ryzyko rozwoju nowotworów i ciężkich infekcji w porównaniu z populacją ogólną. Szczególnie u pacjentów leczonych fototerapią, występuje znacznie większe ryzyko wystąpienia procesu nowotworowego.

Naukowcy nie byli jednak w stanie wyjaśnić, co wpływa na taki stan rzeczy; proces zapalny leżący u podłoża łuszczycy, rodzaj terapii czy oba te czynniki jednocześnie.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *