Związek między łuszczycą a cukrzycą potwierdzony

Związek między łuszczycą a cukrzycą potwierdzony
Rate this post

Wielokrotnie obserwowany przez naukowców związek między łuszczycą, a zwiększonym ryzykiem zachorowań na tzw. zespół metaboliczny (za Wikipedia: zbiór wzajemnie powiązanych czynników zwiększających istotnie ryzyko rozwoju miażdżycy i cukrzycy typu 2 oraz ich powikłań naczyniowych), do tej pory wciąż pozostawał  niejasny.

Wyniki podejmowanych na ten temat badań, pozostawały w dużej mierze niejednoznaczne. Przyczyną owych niejasności, mogły być błędy natury metodologicznej: wielu z prac opierano się na pacjentach szpitalnych chorujących na łuszczycę albo na danych z baz ubezpieczenia zdrowotnego, a dodatkowo często używano w nich tylko jednej metody porównawczej.

Za rzetelne wyjaśnienie związku między łuszczycą a zespołem metabolicznym zabrali się wreszcie duńscy naukowcy. W swojej pracy (opublikowanej na łamach Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology) opisują badania, w którym uczestniczyli pacjenci zarówno ze szpitala, jak i z ogólnej populacji.

Przebieg badania

Aby wyeliminować błędy natury metodologicznej, naukowcy oprócz powszechnie stosowanej do tej pory „samodiagnozy” pacjentów, postanowili zastosować także badanie lekarskie oraz szczegółowe badania laboratoryjne.

W badaniu udział wzięło 36 szpitalnych pacjentów z łuszczycą, 860 osób z łuszczycą „nie hospitalizowaną” oraz 14016 innych badanych.

Wyniki

Okazało się, że odsetek szans (odds ratio, OR) w przypadku zespołu metabolicznego wśród pacjentów z łuszczycą był wyższy i wynosił 5,14 (2.47-10.69) w porównaniu do 1,29 (1.09-1.53) w ogólnej populacji.

Podobnie wyniki wyglądały jeśli chodzi o cukrzycę. Odsetek szans wśród pacjentów z łuszczycą 4,55 (1.91-10.85) i 1,16 (0.85-1.59) w grupie kontrolnej.

Także obniżona wartość cholesterolu HDL częściej występowała u pacjentów z łuszczycą – 3.88 (1.96-7.69) niż w grupie kontrolnej 1.19 (1.01-1.42).

Dodatkowo, u osób z łuszczycą częściej występuje brzuszny typ otyłości: 2.92 (1.45-5.88) oraz 1.34 (1.16-1.55).

Z drugiej jednak strony, nie potwierdzono znaczącej korelacji między występowaniem nadciśnienia i łuszczycy.

Analizy zebranych danych sugerują także, że ciężkość choroby i jej czas trwania nie wpływają na wyniki badania.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *